Uitgelicht

Dank voor uw stem!
By Jolanda Gaal  /  17 maart 2022
Gastenboek
By Puru  /  15 maart 2022

LAATSTE NIEUWS

Lobbyen werpt vruchten af !

Delft krijgt 60 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Schieoevers en de kop van de Buitenhof

Het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving heeft besloten om versnellingsgelden van Binnenlandse Zaken toe te kennen aan projecten in steden van de Verstedelijkingsalliantie. Minister Hugo de Jonge maakte dit bekend in zijn brief aan de Tweede Kamer. Met deze
nieuwe financiële impuls kunnen de steden van Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland versneld 31.690 woningen realiseren waarvan 4.800 in Delft.
meer...

Verder lezen

Spreektijd insprekers uitbreiden

Onafhankelijk Delft gaat een voorstel doen om de democratie van nu, eer aan te doen.
Insprekers hebben nu maar drie minuten inspreektijd en drie minuten voor de tweede termijn.
Wij van Onafhankelijk Delft vinden dit voor deze tijd, te weinig.
Wij vinden dat vijf minuten een mooi nieuw initiatief is, zodat mensen uit de stad zich beter kunnen laten horen over de onderwerpen van de huidige tijd.
meer...

Verder lezen

E-bike voor mensen met beperking?

Goededag wethouder,

Graag aandacht voor het volgende:

In onze mooie stad Delft zijn er ook mensen die zich lastiger kunnen voortbewegen. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor een scootmobiel, vier wielen vinden wij beter trouwens :).
Echter, zijn er ook mensen die nog enigszins mobiel zijn, maar niet met een gewone fiets en zouden kunnen doen met een E-bike, die overigens veel goedkoper is dan een scoot en gezonder.
meer...

Verder lezen

Nieuw college van B&W voor Delft

Nieuw college voor Delft geïnstalleerd
 
Delft heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft de wethouders woensdagavond 15 juni geïnstalleerd, tijdens een vergadering in het stadhuis.
 
Het nieuwe college verdeelt de taken als volgt:

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: Veiligheid en Regio
Wethouder Maaike Zwart (STIP): Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
Martina Huijsmans (D66): Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
Frank van Vliet (GroenLinks): Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid): Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
Joëlle Gooijer (ChristenUnie): Jeugd, Ouderen en Armoede
 
Doelen
Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ beschrijft de doelen die het nieuwe college in de komende vier jaar wil halen.
meer...

Verder lezen

Inburgeren

Goede avond Voorzitter

De gemeente Delft voert delen van de oude Wet inburgering 2013 uit.
Een van de doelgroepen uit deze Wet zijn de statushouders, zo Lezen wij.
Voor asielgerechtigden werkte de oude Wet 2013 onvoldoende.
De minister heeft vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering, middelen beschikbaar gesteld en wij zijn als gemeente gevraagd intensiever te steunen.
meer...

Verder lezen