Categorie: Bezuinigen

Motie behoud sportpark Delfia

Motie De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 29 september 2016, overwegende dat: · het college voornemens is het sportpark Delfia te herplaatsen en weg te halen uit de wijk Buitenhof, · deze voorziening belangrijk is voor deze wijk mede gezien de problemen die zich met jongeren in deze wijk voordoen, · genoemd sportpark bij uitstek geschikt is om

Verder lezen

Niet naar achterkamertjes overleg met CdK Jaap Smit

Commissaris der Koning Jaap Smit heeft morgen alle Delftse fractievoorzitters ontboden in zijn werkkamer van het Provinciehuis. Ik heb besloten om niet naar dit achterkamertjes overleg over onze financiële puinhoop te gaan. Laat Jaap Smit maar naar Delft komen in een openbare vergadering. Wij zijn tegen dit soort besloten vergaderingen. Daar worden de duistere zaakjes geregeld. Aan dit soort regentengedrag

Verder lezen

Delft is bankroet, veroorzakers PvdA/GroenLinks moeten aftreden

Voorzitter wij verwerpen deze begroting 2015 die niet sluitend is. Het tekort van 11,3 miljoen euro is niet nodig als de heilige huisjes Spoortunnel, Stadskantoor en Sint Sebastiaansbrug totaal anders aangepakt worden. De Provincie Zuid Holland is in feite de baas hier. De gemeenteraad heeft geen autoriteit meer. Wij zijn knechten van de Provincie. Martin Stoelinga

Verder lezen