Handhavers

Goededag Martina Huismans, Elke dag krijgen wij klachten over handhavers. Deze klachten variëren van machtsvertoon, maar ook over onwetendheid. Wij zouden graag zien, dat handhavers “bijgeschoold” worden. Vooral op empathisch gebied. Hier wordt het meest over gesproken, als het om hen gaat. Meteen een grote waffel, lijkt mij niet op zijn plaats, zeker niet, als de gemoederen al verhit zijn.

Verder lezen

Nieuwe woningen

2000 woningen, dit zijn ongeveer 3200 inwoners, 2000 auto’s erbij. De buurt opfrissen, laat staan verbeteren, daar wachten we al sinds de vorige crisis van 2008 op. Bij een regenbuitje kan het regenwater al jaren niet weg, parkeerdruk bij liddl en in de buurt is nu al merkbaar. Ik verwacht dat de bewoners van flats aan achter het ziekenhuis. Stofoverlast

Verder lezen

Dak en thuislozen en opvang

Hoe gaan wij om aangaande de dak en thuislozen en dak en thuislozen opvang? Ik maak mij daar wel zorgen over i.v.m het Corona virus en de verspreiding hiervan. De hygiëne lijkt mij hier wel een issue, evenals de beperkte ruimte in deze instelling en het afstand houden. Dit vraag ik mij af in deze barre tijden De vragen zijn

Verder lezen

Scholenschuif Tanthof

Raadsvergadering 28 november o.a. over de scholenschuif. Ik blijf van mening dat de kinderboerderij, de kindertuinen en het Abtwoudsepark, moeten blijven waar zij zijn. Met mij, vele andere inwoners van Delft. en van de wijken: Tanthof Oost en West Daarnaast moet het toch geen probleem zijn, om ook andere ideeën te onderzoeken. Wordt vervolgd, Jolanda Gaal Alle berichten

Verder lezen

Antwoord schriftelijke vragen

Gemeente Delft Samenleving Advies bezoekadres. Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Behandeld door Svanderstappen Telefoon 06-52738709 svanderstappen@delft.nl Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Onafhankelijk Delft T.a.v. de heer M. Stoelinga 1 1 HT. 2019 Datum Onderwerp 08-10-2019 informeel godsdienstonderwijs Ons kenmerk 4062296 Uw brief van Uw kenmerk

Verder lezen

Scholenschuif Tanthof

TANTHOF DELFT info pagina 2 oktober 2019 PERSBERICHT Nee tegen de 2+2 variant In de vergadering van de Delftse Raadscommissie Welzijn en Wonen op 1 oktober heeft wethouder Schrederhof nee gezegd om het alternatief voor de scholenschuif van de stichting Behoud het Park als 3de mogelijkheid te onderzoeken. B & W willen alleen de voor- en nadelen van nieuwbouwplannen voor

Verder lezen

Drie maanden duurde dit

Waarom doet het college er zo lang over, om de brief van Vestia, op het R.I.S. te krijgen? Daar gaat mijn vraag aan wethouder Schrederhof over. https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken_63/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurt_135137/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurtpdf_3987342.pdf

Verder lezen