Gemeenteraad gaat feitenonderzoek bespreken

Het feitenonderzoek over de rol  van de burgemeester in de Gondelaffaire dat maandag 19 november openbaar is gemaakt, wordt op donderdag 29 november 2012 door de gemeenteraad van Delft besproken.

De raad kan dan een politiek oordeel uitspreken over de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek is ingesteld door Commissaris van de Koningin (CdK) Jan Franssen op verzoek van burgemeester Verkerk. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag ‘of de burgemeester in relatie tot de Gondelaffaire heeft gehandeld in strijd met de geldende wetgeving, gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur’.

Maandagavond presenteerde de CdK de resultaten van het onderzoek aan de Delftse fracties. Na afloop besloten de fractievoorzitters om het rapport op 29 november te bespreken  met het college van B&W.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden uitgevoerd door bureau Berenschot en begeleid door een externe begeleidingscommissie. In juni onderschreven alle fracties in een gesprek met de CdK de opzet van het onderzoek.