Geen categorie

Dit is waar Onafhankelijk Delft voor staat

De brief van Advocatenkantoor Schenkhuizen over de financiële situatie van familie Keuvelaar aan Onafhankelijk Delft geeft aan waar Onafhankelijk Delft voor staat.

Beste heer Stoelinga/mevrouw Van Gaalen,

U was betrokken bij de gecoördineerde hulpactie aan de familie Keuvelaar. De familie heeft uw hulp en getoonde betrokkenheid zeer op prijs gesteld.

Belangrijkste winstpunten in dezen zijn dat de familie Keuvelaar in haar eigen huis is kunnen blijven wonen en dat de bijstandsuitkering sinds een paar maanden is hersteld. Dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost.

Er is door diverse crediteuren beslag gelegd, waardoor de familie slechts EUR 65,– per week te besteden heeft en er loopt nog een zaak tegen de gemeente Delft waarbij het gaat om het verkrijgen van bijstand met terugwerkende kracht over de afgelopen 6 tot 7 maanden.
Ik heb van cliënten begrepen dat er door u o.a. over deze laatste kwestie vragen zijn gesteld tijdens een vergadering van de gemeenteraad in uw streven er voor te zorgen dat de bijstandsuitkering alsnog met terugwerkende kracht zou worden verleend.

Cliënten hebben tot dusverre niets meer over deze kwestie van u vernomen. Ik heb inmiddels maar voorlopig beroep bij de rechtbank aangetekend tegen de afwijzende beslissing op bezwaar van het college van B&W. Ik moet het beroep nog gaan motiveren.

Intussen zou ik graag van u vernemen wat uw pogingen om de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht hersteld te krijgen al of niet hebben opgeleverd en of u nog voor de zaak van belang zijnde informatie voor mij heeft.

Gaarne verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Mr E.R. Schenkhuizen
Advocatenkantoor Schenkhuizen V.O.F.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *