‘Neem de claim serieus’

Bron: Hans Verhagen, 12 december 2012

De streep die de Delftse politiek zo graag onder de Gondelaffaire wil zetten gaat veel geld kosten. Hoogleraar Douwe Jan Elzinga adviseert de gemeente snel met raadslid Martin Stoelinga te gaan praten over diens claim van een miljoen euro.

Aangespoord door het recente Berenschot-rapport over de Gondelaffaire voert burgemeester Verkerk inmiddels intensief overleg met de fractieleiders over hoe Stoelinga tegemoet moet worden gekomen. Zijn woordvoerder gaat niet in op de vraag aan welk bedrag wordt gedacht. „De gesprekken zijn bedoeld om de politieke verhoudingen in de raad goed te krijgen”. 

De Groningse hoogleraar Staatsrecht Elzinga, die eerder rapporteerde over de Gondelaffaire, adviseert de gemeente in ieder geval snel met Sloelìnga te praten over een schadevergoeding. Hij doet geen uitspraak over de hoogte van de financiële afwikkeling. Wel vindt hij dat er voldoende juridische grond is om Stoelinga met een serieus geldbedrag tegemoet. te komen.

Elzinga zegt dat de gemeente het natuurlijk kan laten aankomen op een rechtszaak. „Maar dan heb je al snel de kans dat deze zaak zich nog eens twee tot drie jaar voortsleept. En met het buitensporig ongelukkig handelen van het college en de gemeenteraad aan het begin van de Gondelaffaire, loopt de gemeente het risico die zaak te verliezen.”
Volgens Elzinga kan dit inclusief advocatenkosten zomaar uitdraaien op een kostenpost van anderhalf miljoen euro. “Ik zou zeggen: probeer snel met Stoelinga te schikken.”

Bij de presentatie van hel Berenschot-rapport merkte commissaris van de koningin Jan Franssen in dit verband al op dat met Stoelinga ‘moet worden gepraat’.
De Delftse politiek riep na ‘Berenschot’ bijna eensgezind dat er onder de zaak uit 2005 nu eindelijk een streep moet worden gezet. Hoewel niemand een geldbedrag wil noemen, wordt er al rekening mee gehouden dat hiervoor een fiks bedrag op tafel moet komen.
Een aanbod van het college van 17 mille wees Stoelinga in 2010 van de hand. Het raadslid verklaarde eerder dat hij als gevolg van ‘het ondeskundig handelen in 2005′ van het college van burgemeester Verkerk alleen al aan advocatenkosten 560.000 euro kwijt is.

NIET ADEQUAAT 
In het rapport van Berenschot staat onder meer dat het college zich indertijd niet onafhankelijk genoeg heeft opgesteld. door juridische steun te verlenen aan toenmalig VVD­-wethouder Balje die rechtszaken voerde tegen pizzaria-eigenaar Daga en Stoelìnga. Het college had hierin belang, omdat als Balje een nieuwe baan zou vinden er geen wachtgeld hoefde te worden betaald. Ook de gemeenteraad liet steken vallen en bleek niet in staat de Gondelaffaire adequaat op te lossen.
Raadslid And Meuleman (Stadsbelangen) vindt nu ook dat de gemeente richting Stoelinga met een serieuze oplossing moet komen. „Met 17.000 euro los je dit niet op.”