Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft gaan samenwerken

PLP_delft_stoelinga_dewit

Onder het motto ‘samen sta je sterker’ gaan de fracties van Onafhankelijk en Leefbaar Delft hun krachten bundelen in de gemeenteraad. Het samenwerkingsverband

is een logisch gevolg van de verbroedering sinds de gemeenteraadsverkiezingen. De onderlinge meningsverschillen tussen Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit zijn helemaal bijgelegd

Na het gelijk door de Hoge Raad in de Gondelaffaire staat de weg vrij om samen op te trekken zodat de onderste steen bovenkomt. De huidige versplintering in de raad is slecht voor een slagvaardig bestuur. We gaan op weg naar één grote sterke stadspartij die dicht bij de burger staat en zijn stem luid laat horen.

Onze eerste daad zal zijn om het presidium opdracht te geven om onze fracties naast elkaar in de raad te zetten.

Onze speerpunten zijn het tegenhouden van het megalomane nieuwe stadskantoor, een  goede burgemeester voor Delft, fors bezuinigen op het ambtenarenapparaat, en het schadeloos stellen van klokkenluider Stoelinga.

 

OD fractievoorzitter Jos van Koppen, LD fractievoorzitter Jan Peter de Wit, Martin Stoelinga, Jolanda Gaal