MAATREGELEN KRISTALWEG EN ONTLASTING SCHIETGLAS DOOR GEMEENTE DELFT

jenny

 

foto Algemeen Dagblad

Enige tijd ben ik benaderd door bewoners van de Kristalweg en omgeving….

De verkeerssituatie was absoluut niet veilig te noemen en ook de verkeersbewegingen waren inmiddels levensgevaarlijk.

Al eerder hadden bewoners dit aangekaart bij de gemeente Delft. Alleen resultaat bleef uit.

De bewoners hadden zich inmiddels verenigd tot een bewonerscollectief.

Zij kwamen echter in opstand toen er een verontrust bericht kwam, waarin gedacht werd om een andere bestemming voor de KNIP te willen invullen.

De gemeente kan daar echter niets aan veranderen omdat de Raad van State daar al lang geleden uitspraak over had gedaan. Het is dus niet zo dat wij daar als bewoners of politieke partij, uberhaupt nog enige invloed op hebben. Dat wil ik even duidelijk gezegd hebben!

Waar we wel invloed op uit kunnen oefenen is het de bewoners zo prettig mogelijk te maken, om de aan de hand zijnde werkzaamheden in goede banen te leiden…

Op een gegeven moment was de situatie aan de Schietglas zo verontrustend dat bewoners ons hebben benaderd, maar ook de krant.

Of er ten gevolge van de inmiddels genomen maatregelen rekening is gehouden met het artikel, dat kunnen wij niet met zekerheid bevestigen. Wel met aannemelijke waarschijnlijkheid.

Een aantal bewoners komt hier nu tegen in verzet. Zij vinden dat zij onnodig gestoord worden in hun bewegingen.

Wat mij wel als zeer serieus en ernstig ter ore gekomen is, is dat de ambulance de weg nu niet kan vinden!!!

Ik heb geprobeerd te achterhalen of dit klopt, maar krijg hier verder geen informatie over….

Daarop heb ik een mail gestuurd aan onze wethouder Milene Junius, met het verzoek hier onderzoek naar te doen.

Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als dit waar is. Dan moeten er onmiddellijk maatregelen genomen worden.

Een oplossing zou dan kunnen zijn om van het Schietglas een eenrichtingverkeer straat te maken. Dan kunnen alle hulpdiensten er ook gewoon door!!!

Verder ga ik nu contact opnemen met de brandweer. Van hen wil ik graag weten of voor hen de route wel duidelijk

is. Dit om eventuele calamiteiten als niet bereikbaarheid van een deel van de wijk, wat betreft brand of anders, in ieder geval te kunnen voorkomen.

Ik hoop dat ik de bewoners hiermee enigszins tegemoet kom. Helaas is het zo met een nieuwe wijk in aanbouw, dat je het wat besluiten betreft niet iedereen naar de zin kan maken….

Laten we ervan uitgaan dat de wethouder hierin een juiste beslissing zal nemen.

Jolanda Gaal