Weg met het raads- en college-pretpakket!!!!!!

 

De nieuwe pausmobiel van Benedictus
De nieuwe pausmobiel van Benedictus

Gemeenteraadsleden ontvangen jaarlijks een bedrag voor de werkzaamheden die ze verrichten.

Dat is een reële zaak, omdat raadsleden, als ze werk goed doen tenminste, veel tijd kwijt zijn aan het voorbereiden van vergaderingen en het aanhoren van de wensen van mensen. Tot zover is er nog niets aan de hand.

 

Maar nu komt het. Fracties in de raad van gemeentes ontvangen per fractieraadslid € 1202 per jaar ter ondersteuning. Die ondersteuning bestaat vaak uit niet meer dan een gezellig etentje of een nutteloos uitstapje.

Teambuildingsbijeenkomsten waar allerhande lullige spelletjes worden gedaan die ervoor moeten zorgen dat de raadsleden met een al te groot ego een beetje in de pas blijven lopen bij de rest van het volk dat zich volksvertegenwoordiger noemt.

 

Even een simpel rekensommetje. De gemeenteraad van  Delft telt 37 raadsleden die dus gezamenlijk 37 x € 1202 incasseren dat is het luttele bedragje van € 44.474.

 

Maar er moet natuurlijk wel gecontroleerd worden of de centen goed worden uitgegeven en daarvoor wordt nog eens € 4360 per jaar uitgegeven aan een accountant die kijkt of de fracties niet al te gekke bokkensprongen hebben gemaakt met de centen. Daarmee komt het totaal bedrag op € 48.834

 

Daarnaast is er ook een dergelijke vergoeding voor de representatiekosten van burgemeesters en wethouders. Dat bedragje bedraagt, en schrikt u niet € 5200 per jaar, dat is ruim € 400 per maand. Voor het Delftse college betekent dat dus: 6 X € 5200 hetgeen op een totaal bedrag van € 31.200 neerkomt. Tel dat bedrag op bij de € 48.834 en je komt op een totaal van € 80.034. En dat dus per jaar.

 

Wat een prachtige bezuiniging zou het opleveren als de Delftse raadsleden af zouden zien van de jaarlijkse pretbijdrage. Als de pluchebewoners vanaf nu gewoon, net als iedere burger, zijn of haar eigen hapje eten of borreltje zou betalen.

Het zou ruim tachtigduizend euro opleveren waarmee we de Delftse bevolking zouden kunnen dienen. En ga eens een stap verder. Wat zou het op nationaal niveau opleveren?

Nederland telt 9571 raadsleden x € 1202 levert een totaal op van €11 miljoen. daarnaast telt Nederland 1418 wethouders x € 5200 is €7.3 miljoen levert in totaal € 18 miljoen euro aan besparing op.

Maar dan zijn we er nog niet want we tellen 408 gemeenten in dit land en aan accountantskosten wordt dus nog eens € 1.7 miljoen uitgegeven. De totale kosten voor het pretpakket voor raadselen en wethouders komt dus op, schrikt u niet: €  20 miljoen/jaar. In 4 jaar totaal 82 miljoen.

Onafhankelijk Delft stelt voor dat in een tijd waarin van iedereen verwacht wordt dat hij de buikriem aanhaalt. Waarin Rutte en zijn kliek verwacht dat iedereen naar zijn pijpen danst, dat in die tijd het pretpakket voor raadsleden en collegeleden wordt afgeschaft.

Zodat we over een raadsperiode van vier jaar tachtig miljoen overhouden om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van dit meedogenloze kabinet niet volledig kopje onder gaan en verzuipen. Deze zullen wij als motie agenderen in de programma begroting 2013.

Martin Stoelinga….

Jan Peter de Wit: en bezuinig ook die belachelijke Eindejaarsbonus weg!

Burgemeester en wethouders zouden vanaf nu vrijwillig moeten afzien van hun eindejaarsuitkering ter grote van 9,8% (burgemeester) of 8,3% (wethouders) van het jaarsalaris. Ofwel genoemd de 13e maand of de Eindejaarsbonus. Info Rijksoverheid. Nergens voor nodig een bonus in tijden van fors bezuinigen en de botte bijl in de voorzieningen. Vooral politieke ambtsdragers moeten nu soberheid uitstralen.

Er wordt al jaren over onderhandeld in het Georganiseerd Overleg Ambtsdragers. Maar ook minister Plasterk neemt geen beslissing. Ze nemen hun politieke vriendjes in bescherming. Volgens mij weet niemand dat onze collegeleden ook nog een eindejaarsbonus krijgen in de vorm van een 13e maand.

Welke arbeider krijgt er nog een 13e maand? Alleen in tijden van welvaart en grote winsten kan de vakbond dat afdwingen in de CAO.

Dus geen bonussen aan bestuurders meer die niks bijzonders presteren. Bonussen zijn asociaal. Een wethouder of burgemeester is gewoon een werknemer. Als iedereen de broekriem fors moet aanhalen. Kan het Delftse gemeentebestuur niet achterblijven.

Dus ook geen eindejaarsbonus voor onze B&W leden. Bezuiniging met vijf wethouders €7703 = €38.515 en burgemeester €8626. Samen is dat €47.141

Het lijkt symboolpolitiek, maar dat is zeer belangrijk voor de geloofwaardigheid richting de ‘onderdanen’ En landelijk levert dit ook weer €20 miljoen per jaar op.
Paus Benedictus geeft al het goede voorbeeld van “De Nieuwe Soberheid” door zichzelf in een oude Renault 4 uit 1984 te laten vervoeren.