Tegen de 8,2% lastenverzwaring door het Ondernemersfonds Delft

miljoen reserve ondernemersfonds delft

De coalitie heeft de afgelopen drie jaar de OZB aanslag voor bedrijven op het gebruikers- en eigenarendeel met een extra 8,2% opslag verhoogd voor het Ondernemersfonds.

Die extra belasting van €7,5 ton per jaar wordt in het ondernemersfonds gestort (OFD). Daar kan OFD voorzitter René Dings allemaal leuke dingen mee doen.

Echter komt er zoveel geld binnen dat de OFD advertenties moet zetten om het kwijt te kunnen. De reserve bedroeg eind 2012 ongeveer 8 ton. Hoeveel het nu is, wordt angstvallig weggehouden. Waarschijnlijk meer dan één miljoen.

Wij zijn tegen elke onnodige lastenverzwaring omdat in deze crisistijden vele ondernemers het al moeilijk genoeg hebben.

Het water staat aan de lippen. Het is toch weer €30 per €100.000 van de WOZ waarde gebruikers en eigenarendeel.

Generieke belasting heffen om samenwerking af te dwingen is een typisch links dwangmiddel. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de VVD voor deze lastenverzwaring is. Ik vind dat ondernemers dit zelf moeten regelen.

Tot nu toe stond deze Ondernemersfonds OZB heffing niet specifiek vermeld op de belastingaanslag. Een vorm van oplichting als je de jaaroverzichten van Eneco en Evides ziet, waar alles naar kostensoort vermeld staat.

Dat deze belastingheffing een “Linkse hobby’s” is, blijkt wel dat enkel PvdA rood gekleurde gemeente als Leiden , Leeuwarden, Groningen en Gouda een Ondernemersfonds als deze kennen. De VVD stemt er ook voor omdat fractievoorzitter Harpe straks wethouder wil worden. Voor Delft geldt: Meer VVD, Meer Belasting.

En wegens het afwezig zijn van openbaar democratische controle is het gevaar van cliëntelisme erg groot. Alleen ondernemers die vriendjes hebben bij de PvdA, D66 en GroenLinks krijgen alles voor elkaar. De grote meerderheid van de kleine ondernemertjes ziet niks terug van hun bijdrage.

Ook is er geen duidelijke en evenredige verdeling van het budget over de wijken. Wijken waar geen clustering van ondernemers is, zijn de dupe. De ondernemers profiteren niet in gelijke mate van de bestedingen.

Het is bizar dat in deze slechte tijd er een extra belasting geheven wordt om leuke dingetjes mee te doen. VVD, PvdA, D66, Stip en CDA dienden een motie in om de proef met zes jaar te verlengen. In deze negen jaar zal er dus 6,75 miljoen door de gemeente aan extra belasting voor het Ondernemersfonds geïnt worden. Te gek voor woorden.

 Ik vind dat direct al in 2014 met die extra aanslag gestopt moet worden. Onafhankelijk Delft wil de komende periode de lasten met 10% laten dalen. Door te stoppen met het Ondernemersfonds bereiken we dat gemakkelijk. Er zit toch nog genoeg geld in kas om het nog vier jaar uit te zingen.

 Martin Stoelinga