PVV Geert Wilders

Niet mee met kennismakingsweekend in Kasteel Oud Poelgeest

Kasteel Oud Poelgeest
Kasteel Oud Poelgeest

Hoi Bas,
Helaas meld ik je bij deze, dat Onafhankelijk Delft kandidaat Peter van Baarle en ik, Jolanda Gaal, niet meegaan naar het kennismakingsweekend op 4 en 5 april.
Wij gaan niet mee, we roepen op PowNews niet voor niets, bezuinigen bezuinigen, laat ze lekker zelf bezuinigen!

Daarnaast, heeft de fijne zogenaamde integere meneer Ernst Damen van de PvdA, de betreffende mail, waar onderstaande over gaat, naar Martin Stoelinga gestuurd.

Dit op een zodanig tijdstip 18.15 uur, net voor de raadsvergadering, dat wij niet de mail met het verzoek tot mede ondertekenen van de verklaring van Ban Ki Moon, aangaande racisme, discriminatie enz.. hebben gelezen en dus onmogelijk was, daarover in de raad in debat te gaan.

Ik wil een klacht indienen bij het presidium over zijn handelswijze in deze.

Daarom ga ik ook met deze “oude” raadsleden, zoals o.a. een Ernst Damen, niet in een kasteeltje gezellig kennismaken met de nieuwe raadsleden, omdat wij het stigma van discriminerende raadsleden als brandmerk al hebben meegekregen voor de nieuwe raadsperiode. De nieuwe raadsleden zijn al geïndoctrineerd door het handelen van deze fijne meneer!!!.

Nog bezijden dit alles, neem ik het jou Bas kwalijk, dat jij, nadat ik jou gemaild heb over deze aangekondigde motie, inzake het afstand nemen van de uitspraken van Geert Wilders in een eerdere mail van Ernst Damen en Abdel Maanaoui, jij deze verklaring hebt ondertekend zonder aan Ernst Damen te vragen, of er unaniem getekend werd, of te vragen of er van ons ook een reactie was gekomen!

Dit omdat jij Bas, wist dat wij zeer boos op deze twee PvdA ophitsers zijn, omdat wij vinden dat juist zij de boel in Delft met een motie van dergelijke strekking tot haat opriepen en heel toevallig net voordat het college gevormd zou worden.

Nu hadden ze een mooi excuus gevonden om ons niet aan de tafel te vragen aangaande het leveren van een wethouder. Wat een walgelijke geest moet je wel hebben om zoiets als hierboven, uit te voeren. In geval door Ernst Damen en daarnaast, hoe kun je het überhaupt bedenken….

Je begrijpt wellicht, dat wij met zo’n stelletje achterbakse figuren, omdat er verder miemand de mond open heeft gedaan, niet een kennismakingsweekend in willen. Dat komt fijn over op onze bewoners en kiezers! Bah!
Met vriendelijke groet,

Jolanda Gaal,

 


Uitnodiging en programma kennismakingsweekend op 4 en 5 april 2014

De gemeenteraad van de toekomst in Delft

Aan: nieuwe raadsleden
c.c.: burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, leden GMT

Beste nieuwe raadsleden,

De toekomst is begonnen, de gemeenteraad in Delft is weer geïnstalleerd en we staan aan het begin van een nieuwe raadsperiode.
Graag nodigt de griffie, mede namens de burgemeester, u allen uit voor een weekend op locatie, vanaf vrijdag 4 april 10.00 (vertrek uit Delft) tot zaterdag 14.00 (verwachte aankomst in Delft).

Het is belangrijk om in deze hectische periode na uw verkiezing juist ook even de tijd te nemen om elkaar onderling wat beter te leren kennen. U vormt nu met elkaar immers een gevarieerd gezelschap:
– raadsleden uit de vorige periode met een lange ervaring
– demissionaire wethouders en beoogde wethouders
– nieuwe raadsleden met enige (commissie) ervaring
– nieuwe raadsleden zonder enige ervaring.

Het doel van het weekend is dat u er na afloop zin in hebt om aan de nieuwe raadsperiode te beginnen. Dat u wat geleerd heeft, vaardigheden heeft opgedaan, en met wat ideeën en voornemens naar huis gaat. En dat u beter op elkaar kunt inspelen, om samen te werken vanuit de eigen rol en politieke positie.

We zullen daarom stilstaan bij de basisinformatie over het raadswerk. Een verdieping zoeken in taak en rolverdeling binnen het gemeentebestuur, en in het raadswerk binnen en buiten de raadzaal.
Er is gelegenheid om onderling contacten te leggen of te vernieuwen. Om serieus te netwerken en elkaar te spreken over wat ons zoals bezig houdt. Er is een leven naast het raadswerk, en in het weekend is daar ook ruimte voor, naast de presentaties en workshops.

Bijgevoegd is een samengevat schema van het programma. Dat is uit drie blokken opgebouwd:

De aftrap
Na aankomst, welkom & introductie en lunch beginnen we eerst met een verkenning van het speelveld van de raad. De burgemeester, de raadsgriffier met de griffie, en de gemeentesecretaris met directeuren geven elk hun informatie en inzichten over:
Ø De rol, de positie en de instrumenten van de raad en het raadslid in het krachtenveld binnen en buiten het gemeentebestuur. De wet en de praktijk van de raad, en hoe de griffie kan helpen.
Ø Raadslid als mooiste invulling van het burgerschap in Delft = stad in de regio. Hoe ziet de regionalisering er uit en wat houdt dat in voor het bestuurlijke en politieke werk
Ø Delft regiegemeente. De gemeente als kleine overheid met nieuwe taken in de Delftse netwerksamenleving. Rol, inrichting en ambitie van de ambtelijke organisatie, en hun relatie met de stad en het bestuurlijke en politieke werk.

De raad in de netwerksamenleving
U bent gekozen als volksvertegenwoordiger, u heeft een achterban en een eigen netwerk. We hebben gehoord over bestuursorganen, regionalisering en regiegemeente. Er gebeurt heel veel buiten onze eigen raadzaal. Hoe gaan we dat nu doen? Hoe vertegenwoordig je een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen#, hoe kun je als raadslid ruimte maken voor maatschappelijk initiatief, voor “overheidsparticipatie”?
In dit blok verkennen we wat de raad kan doen om dat proces te ondersteunen: welke routines, instrumenten en handelingsvaardigheden zijn nodig? We hebben in dit blok een presentatie, een Brief aan de Koning voor Nederland#, een zelftest, een caleidoscoop, en aan het einde ideeën, voornemens en wie weet ook een afspraak.
We worden door dit blok geleid door Marije van den Berg#. Zij was 10 jaar raadslid in Leiden, is nu bestuurslid van Stadslab Leiden en adviseur en trainer in overheidsparticipatie.

Aan de slag met de raad
De volgende dag gaan we na het ontbijt een poging doen om op energieke en inspirerende manier een frisse start te maken met het raadswerk in het hier en nu. Dat betekent enerzijds het her bekrachtigen van zaken die werken, en tegelijkertijd nieuwe kansen zoeken voor de gemeenteraad anno 2014. We gaan debatteren over het functioneren van de gemeenteraad, en tegelijkertijd oefenen in het debatteren. Of andersom: we oefenen in communicatie- en debattechnieken en nemen als materiaal een onderwerp dat dichtbij ligt in het eigen functioneren van de raad.
Dat kan allemaal omdat we in dit blok geleid worden door Richard Engelfriet#, een ervaren gespreksleider, spreker èn trainer. Hij heeft al in meer dan 50 gemeenteraden opgetreden met verrassende werkvormen en stapels inspirerende voorbeelden op zak. Zijn uitgangspunt is nooit “zo moet het” maar altijd “zo kan het ook”.

Praktische informatie
Het weekend vindt plaats in Kasteel Oud Poelgeest, aan Poelgeesterweg 1 in Oegstgeest.
Zie www.oudpoelgeest.nl voor meer informatie over deze bijzondere, inspirerende en unieke locatie.
Voor het vervoer wordt gezorgd: we vertrekken per bus vanaf het Stadhuis (inloop 10.00, vertrek bus is exact 10.30) en komen daar per bus weer aan op zaterdag 5 april uiterlijk 14.00

Aanmelden is verplicht, en kan bij de griffie op vrijdagmiddag 21 maart tussen 15.00 en 19.00 in het Stadhuis. De griffie is bereikbaar via griffie@delft.nl of telefonisch 015- 260 2416

De griffie rekent op uw komst, staat klaar om al uw vragen te beantwoorden, en verheugt zich er op u allen te ontmoeten!

Lia Randsdorp
Bram Oostdijk
Peter Bosch
Rens Elst
Helma Horree
Anja van den Berg

Kennismakingsweekend 4 en 5 april 2014

Vrijdag 4 april 2014
Aanvang Activiteit
10.00 Verzamelen Burgerzaal stadhuis met koffie

10.30 Vertrek per bus

11.15 Aankomst + stallen koffers etc

11.30 – 12.15 Welkom burgemeester + kennismaking

12.15 – 13.00 lunch

13.00 – 14.30 Inleidingen door:
– griffier
– burgemeester (regionalisering)
– gemeentesecretaris (regiegemeente)
14.30 – 15.00 Pauze + inchecken

15.00 – 17.00
Marije van den Berg – deel 1
– gemeenteraad van de toekomst ;
– overheidsparticipatie

17.00 – 17.45
Snack + drankje
17.45 – 19.15 Marije van den Berg – deel 2

19.15 – 19.45 Plenaire afsluiting inhoudelijk programma

20.15 – Diner

Zaterdag 5 april 2014
Aanvang Activiteit
08.00 – 09.00 Ontbijt + uitchecken

09.00 – 09.45 Richard Engelfriet – deel 1
– terugblik op de vorige dag

09.45 – 10.00 Pauze

10.00 – 12.00 Richard Engelfriet – deel 2
– debat over eigen functioneren;
– korte debattraining;
– inspirerende afsluiting

12.00 – 12.45 Lunch
13.00 Vertrek richting Delft
13.45 Aankomst Delft