Delft is bankroet, veroorzakers PvdA/GroenLinks moeten aftreden

college_delft_begroting_2015_treedt_af

Voorzitter wij verwerpen deze begroting 2015 die niet sluitend is. Het tekort van 11,3 miljoen euro is niet nodig als de heilige huisjes Spoortunnel, Stadskantoor en Sint Sebastiaansbrug totaal anders aangepakt worden.

De Provincie Zuid Holland is in feite de baas hier. De gemeenteraad heeft geen autoriteit meer. Wij zijn knechten van de Provincie.

provincie_zuid_holland_de_baas_in_delft
De provincie Zuid Holland is vanavond de baas in Delft. Wij staan onder curatele. Burgemeester Verkerk kan bij Commissaris van de Koning Smit op zijn knieën de Begroting 2015 aanbieden.

De Provincie kan met een rood potlood alsnog schrappen wat ze willen. Wij zijn daartegen weerloos.

Wij hebben in onze Algemene Beschouwing aangegeven dat Delft moet stoppen met de jaarlijkse bijdrage van 8 miljoen euro aan het Rijk voor de spoortunnels en een Artikel 12 uitkering aanvragen.

Deze begroting is een kaalslag op onze samenleving en ook een drastische verhoging van de belastingen.

Wij zullen tegen alle moties en amendementen stemmen daar deze vermeende verbeteringen de begroting op hoofdlijnen intact houdt. En deze begroting 2015 kan zo de prullenbak in.

De burger moet boeten voor de mega fouten uit het verleden. Die stenen bouwwoede is willens en wetens gedaan door GroenLinks en de PvdA wethouders. Wij vinden een onderzoek om te leren van de fouten uit het verleden, dan ook onnodig.

De PvdA heeft al schuld bekend aan het bankroet. De hoofddader GroenLinks zwijgt tot nu toe.Deze partijen moeten verbannen worden naar de oppositie. Wij hebben al die jaren onze uiterste best gedaan om aan te tonen dat er onnodig hoge mega bijdragen zijn toegezegd met daartegenover totaal onvoorspelbare inkomsten.

Wij hebben voorstellen gedaan om projecten op geheel andere wijze aan te pakken.Bijvoorbeeld geen nieuw Stadspaleis. Zelfs ons referendumvoorstel Niet Bouwen Stadskantoor werd in strijd met de regels, weggestemd.

De stad wordt al bijna zeventien jaar door GroenLinks en de PvdA op tirannieke en arrogante wijze bestuurd. Al ons eigen vermogen is door deze Linkse Kliek verbrast. Nu onze schatkist leeg is willen ze nog door gaan met hun eigen zakken vullen.

Wij vinden dat de veroorzakers PvdA en GroenLinks van deze financiële ineenstorting uit het stadsbestuur moeten. Het zijn ook nog de verliezers van de verkiezingen. Dit Stadsbestuur met PvdA en GroenLinks is totaal ongeloofwaardig.
Wij stemmen tegen deze verschrikkelijk begroting 2015 die als een wurgslang het laatste beetje geld uit Delft perst. Deze wethouders zijn afpersers in dienst van het Rijk en de Provincie. Dit zijn onze wethouders niet.

Treedt af!

Fractievoorzitter Martin Stoelinga