PVV Geert Wilders

Wij zijn tegen de komst van een islamitische school in Delft!

Een brief aan de raad ivm het eventueel vestigen van een islamitische school in Delft, vraagt natuurlijk om een reactie van Onafhankelijk Delft..
Wij zijn tegen verdere islamisering van onze stad. Dit betekend, dat wij dus ook tegen de komst van een islamitische school zijn.
Al de afgelopen jaren hebben ouders en kinderen, met het moslimgeloof, gebruik gemaakt van scholen van allerlei gezindten. Delft voorziet ook in openbaar onderwijs. Daar speelt het geloof geen rol. Prima plek om te intregreren met jeugd van autochtone komaf.

Zeker omdat in gezinnen van allochtone komaf, met regelmaat, nog geen goed Nederlands wordt gesproken. Wanneer je je kind het moslim zijn, laat benadrukken door het naar een moslimschool te sturen, dan is alle inspanning omtrent deel uit maken van een samenleving gestoeld op Nederlands erfgoed, teniet gedaan en zonde van geld en inspanning.
De vraag dringt zich op waarom ander bijzonder onderwijs dan wel toelaatbaar is? Wat ons betreft; deze scholen huizen sinds jaar en dag in onze cultuur.

Ook daar zijn enorme vernieuwingen ondergaan en neemt het geloof niet meer die prominente plek in als 25 jaar geleden.
Je kunt je kind, om het moslimgeloof extra bij te brengen, naar een buitenschoolse activiteit hiervoor laten gaan.
Zeker gezien het huidige klimaat van onrust, zou je dit niet moeten willen. Als moslim, zou je juist moeten proberen er samen uit te komen i.p.v. je af te scheiden en je kind dit signaal mee te geven..

Jolanda Gaal