Nieuwe naam voor de St. Sebastiaansbrug: Johannes Nepomukbrug

Standbeeld Johannes Nepomucenus op de Karelsbrug te Praag
Standbeeld Johannes Nepomucenus op de Karelsbrug te Praag

Het schandalige politieke gepruts rond de Sint Sebastiaansbrug is ons al 10 jaar een doorn in het oog. Wel onderhoud, geen onderhoud. Wel een nieuwe brug, geen nieuwe brug. Wel een tram erover, geen tram erover. Het is om gek van te worden. En ondertussen stromen de miljoenen van de Delftse belastingbetaler door de Schie richting de Noordzee. Een ramp. Ik wil de brug dan ook een nieuwe naam geven: de Johannes Nepomukbrug.

Waarom wil ik dat? Johannes Nepomuk (omstreeks 1340-1393) was een Tsjechische priester en patroon van alle bruggen. Zijn leven als een bescheiden en diepgelovig mens trok de aandacht van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Maar hij kwam ook in conflict met de toenmalige koning Wenceslaus IV van Bohemen. Wenceslaus werd toentertijd gevreesd door zijn tiranniek optreden tegenover iedereen die het niet met hem eens was.

Om Johannes aan zich te binden bood hij hem een betrekking aan het hof. Johannes weigerde het aanbod en de daarmee samenhangende privileges. Volgens de overlevering aanvaardde Johannes enkel het ambt van persoonlijke biechtvader van de koningin, Sophia van Beieren. Aangezien er sinds 1384 een openlijk conflict bestond tussen Kerk en Hof viel deze beslissing niet in goede aarde.

De koning zon op wraak. Op 20 maart 1393 werd Johannes tijdens onderhandelingen tussen Kerk en Hof gearresteerd. Diezelfde nacht werd hij afschuwelijk gefolterd en vanaf de Karelsbrug in de Moldau gegooid en verdronken. De werkelijke redenen voor dit gruwelijke optreden blijven vaag, maar volgens de volksmond zou Wenceslaus woedend zijn geworden toen Johannes had geweigerd te verklappen of de koningin al dan niet gebiecht had dat ze er een minnaar op nahield.

Ik wil hier niet 1 op 1 de vergelijking maken tussen Delftse bestuurders en politici die waarschuwen voor financiële rampen, maar het is wel duidelijk dat eerlijkheid ook in Delft niet wordt gewaardeerd. En dat door het amateuristische gedoe in het stadhuis bakken geld verdwijnen, terwijl er intussen helemaal niks gebeurt aan het probleem. Je zal maar een winkel hebben in de Zuidpoort en zitten wachten tot de gemeente eindelijk eens echt iets aan die brug doet.

Zo kan je toch geen zaak runnen?

Om te zorgen dat later niet de herinnering van de Sint Sebastiaansbrug als een groot debacle en brevet van onvermogen de geschiedenisboeken in gaat, willen wij dus de naam veranderen in Johannes Nepomukbrug. Tenslotte is Sint Sebastiaan de beschermer van jagers en heeft hij niks met bruggen te maken. In het stadhuis zitten alleen aasgieren, dus die naam klopt gewoon niet.

Veel meer passend is Johannes Nepomukbrug, de beschermheer van alle wereldwijde bruggen. Zijn standbeeld komt op veel bruggen voor, meestal voorzien van een koperen afbeelding van de val van de beroemde Karlsbrug in Praag. Veel mensen leggen de hand op de afbeelding. Het brengt geluk en dat heeft de St. Sebastiaansbrug hard nodig, met zo’n stelletje niksnutten als ‘beheerders’.

Martin Stoelinga