Delft zegt ja tegen 300 vluchtelingen

Delft op Zondag 7 februari 2016, door Jesper Neeleman.

Delft vangt al jaren vluchtelingen op. Nu Europa en Nederland worden overspoeld met vluchtelingen, wil het COA dat gemeentes iets extra doen. Delft stond in eerste instantie afwijzend tegenover dit verzoek. We hebben al genoeg financiële zorgen, redeneerde B en W. De raad vond echter dat Delft z’n kop niet in het zand mocht steken.

De meerderheid stemde in met een motie, waarin werd opgeroepen meer te doen voor vluchtelingen. Twee maanden terug werd bekend dat Delft dit kalenderjaar 169 statushouders zou opvangen. Dat worden er nu dus 300. Vorig jaar heeft Delft er 185 gehuisvest.

Delft wil die groep van 300 gespreid over de stad huisvesten, in woningen of kleinschalige voorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan het voormalig Kantongerecht aan de Korte Geer. Studentenhuisvester DUWO wil vijftig woningen beschikbaar stellen voor statushouders die een opleiding gaan volgen. Verder praat de gemeente met corporaties en vastgoedeigenaren over het realiseren van ‘kleinschalige woonvoorzieningen’.

Noodopvang wordt inmiddels niet meer uitgesloten. ‘In nauw overleg met het COA zoekt het college naar mogelijkheden om te ondersteunen op het gebied van tijdelijke opvang’, schrijft B en W.

Martin Stoelinga, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, is er niet gerust op. Volgens ‘De Snor’ staat er verdoezeld dat er in Delft een asielzoekerscentrum komt. Hij zegt daarom te gaan strijden voor een referendum waarin Delftenaren wordt gevraagd of ze wel of geen asielzoekerscentrum willen.

“We willen hier geen vluchtelingen die een intolerantie religie aanhangen, daar gaan we tegen ageren”, reageert Stoelinga. “Het is belachelijk. Zij krijgen hier zo een huis en Delftenaren die ook een woning willen, kunnen in de stront zakken. Het kost de stad ook nog eens 400.000 euro. En we hèbben helemaal geen geld.”