Geert Wilders, gondelaffaire en rechter van Rens

Persrechter Elianne van Rens
Persrechter Elianne van Rens

Mevrouw mr. E.A.G.M. van Rens is één van de drie rechters die de rechtszaak tegen Geert Wilders gaan behandelen.

Geert Wilders staat op 31 oktober 2016 terecht vanwege zijn “minder minder” uitspraken. We kennen rechter Elianne van Rens nog van de gondelaffaire.

Op 11 juli 2005 behandelde rechter van Rens het kort-geding dat oud-wethouder Baljé (VVD) tegen mij en mijn partij had aangespannen vanwege de advertentie in de Delftse Post over de gondelaffaire. Volgens de heer Baljé moest deze advertentie worden gezien als een beschuldiging van corruptie terwijl hij zich niet aan corruptie had schuldig gemaakt.

Rechter van Rens deed op 19 juli 2005 uitspraak in dit kort-geding. Volgens rechter van Rens was de advertentie in de Delftse Post onrechtmatig. Zij veroordeelde mij en mijn partij daarom tot het plaatsen van een rectificatie. Het vonnis van rechter van Rens is via onderstaande link te vinden:

http://media.delft.nl/gondelaffaire/archief/Civieleprocedure/VonnisrechtbanksGravenhage_d_d__19_juli_2005.PDF

In het vonnis van rechter van Rens staat dat het interne onderzoek van het college van B&W van Delft naar de vermeende corruptie van de heer Baljé een diepgaand onderzoek was. Dat is wel heel erg merkwaardig. Wat betekent het nou als acht ambtenaren van de gemeente Delft door hun baas worden gehoord en dan de antwoorden geven die die baas graag wil horen? Er waren niet eens gespreksverslagen van de verhoren van de ambtenaren gemaakt!

Bovendien was het college van B&W verantwoordelijk voor de subsidieverlening aan Daga. Verder is burgemeester Verkerk een vriend en partijgenoot van oud-wethouder Baljé. Het lijkt er dus op dat volgens rechter van Rens zodra de slager zegt dat zijn vlees goed is, niemand meer mag zeggen dat het bedorven is.

Kortom, in de gondelaffaire was het heel duidelijk de rol van rechter van Rens om de gevestigde orde te beschermen tegen de oppositie. Dat voorspelt weinig goeds voor Geert Wilders.

Martin Stoelinga