frans_carla_echec_referendum_azc_delftDelft 28 juni 2016.

Frans.Verbeek. en Carla van Trigt Aanvrager van het Referendum in Delft, van geen ACZ in Delft.

Redactie van het AD Delft.

De heren journalisten van AD Delft Peter van de Stap Journalist – Herman Rosenberg.

Geachte Peter en Herman, ik stuur jullie een reactie op het geplaatste artikel van de Fractie VVD in Delft.

Ik wil graag nog een reactie laten plaatsen, als dit mogelijk is, betreffende de fractievoorzitter van de VVD, de heer Bart Smals, waarin hij zijn afkeer van het Referendum laat blijken.

Als kop van het artikel lees ik. VVD wil nu echt van Referendum af.

Mijn reactie hierop is; Wij voorstanders van een Referendum, hoe beperkt en vol met tegenwerkende regels, in het nadeel van een aanvrager en stemmer,, wil het Referendum graag behouden.

Wij willen nu echt af van de VVD fractie in de gemeente Delft., om de volgende punten.

het referendum is en blijft toch een mogelijkheid iets aan de kaak te stellen, hoe teleurstellend ook Het referendum over het AZC ook is heel slecht verlopen. Toch hebben wij dit met hart voor onze stad en plezier uitgevoerd.

Volgens deze VVD fractievoorzitter is er al een mogelijkheid voor de burgers, invloed uit te oefenen op de lokale politiek.

Delft is volgens dezelfde persoon te klein voor dit instrument. Het is beter dat de raad zelf de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor de besluitvorming. Inperken van de democratie door de VVD!!! Met democratie in de naam

Een Referendum houden is volgens deze voorzitter een hoop gedoe, een hoop tijd en een hoop geld.

Meneer de fractievoorzitter. Als eerste had de VVD, maar in de afgelopen 12 jaar daar maar aan gedacht, dan zaten wij burgers niet met nagenoeg de duurste stad opgescheept, Door allerlei verhogende maatregelen om maar geen artikel 12 gemeente te worden. Jij hebt het over de mogelijkheid om als burger invloed uit te oefenen, Bovenvermeldde maakt duidelijk wat inspraak betekent. Helemaal niets. Er zijn de afgelopen jaren fout op fout gemaakt. Project Sebastiaan brug. De infrastructuur voor een tram te laten rijden is aanwezig, maar ja die vervloekte Sebastiaan brug. die geen tram kan dragen. Ja dat heeft al bergen geld gekost.

Het afsluiten van de binnenstad met Pollers. Zal best wat gekost hebben. Laten wij het maar niet over de kosten van auto bezitters hebben, die hun auto total loss reden. En nu na velen jaren en kosten, opruimen maar die handel. En nu camera bewaking. Dat kost uiteraard weer handen vol geld.

Een nieuw digitaal betaalsysteem voor het binnen harken van te duur parkeren in Delft.

Zo kunnen wij nog wel even door gaan.

Het Referendum is nog iets om aan de burgers te vragen of zij na willen denken over het onderwerp. Want de invloed waar u het over hebt voor een burger, dat is duidelijk te zien. Delft is als leefbaarheid weer 10 plaatsen gezakt. Ga daar maar mee aan de gang., en laat het Referendum nog maar met rust.

De Referendum aanvrager,

Frans Verbeek, Carla van Trigt en Medestanders.

Misschien kunnen jullie bij plaatsen in het AD er iets van maken. Zo denken wij erover.

Bij voorbaat dank, en hopelijk hoor ik iets van jullie.

Met groeten van ons,