Begroting 2017 “Delft is nog steeds doodziek!”

begroting_2016_delftOndanks alle positieve berichtgeving uit de politiek, zeggen wij; Delft is nog steeds doodziek!

Ook nu weer, na 14 jaar programmabegroting te hebben gedaan, kunnen wij de Delftse burger in het 16e jaar, niet gerust stellen dat het allemaal beter gaat!

De nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt,die zich 100 dagen gaat oriënteren in de stad, om zoveel mogelijk alles van de stad te weten te komen, wens ik heel veel sterkte.

Delft is een grotere puinhoop dan ooit tevoren.

Als we naar de atlas van Nederlandse gemeenten kijken: plaats woonaantrekkelijkheid 22e en 17e voor de economische! Het was ooit, respectievelijk 11 en 7!!

Bezuinigingen worden op de meest verwoestende wijze gerealiseerd.

Kijk naar Nusantara, Lambert van Meerten, Techniek museum, Serpo enz.

Gemeentepanden worden voor een appel en ei verkocht of zelfs verkwanseld.

Zelfs de voetbalclub Delfia, met een bezuiniging van maar achtduizend vijfhonderd euro, moest eraan geloven en dat in een wijk waar het zo nodig is. Hevige protesten hielpen niets. De stad moet kapot, willens en wetens. Dit college weet van geen ophouden!

Wat een geluk bij een ongeluk is, Delft heeft nog geen AZC op de nep vluchtelingen op te vangen. Al zou het op de bovenste verdieping van het nieuwe stadskantoor, tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Deze vluchtelingen zouden maar een trap naar beneden hoeven lopen en zien hoe je een stad naar de knoppen kan helpen  zonder zichzelf op te blazen. Daar zit B&W, dat deze puinhoop veroorzaakt.

Het rapport Deetman, Parel in Delft, wat een uitspraak en die totaal geen hout snijdt alleen voor de TU en studentenpartij STIP.

In Delft gaat het iets beter met het toerisme, maar dan alleen voor de horeca. Erg leuk en gezellig, maar verder vind de toerist dat er te weinig te doen is. Met alleen een bezoek aan het prinsenhof, Vermeer centrum en Nieuwe kerk, kom je er niet. De nieuwe kerk is ook nog eens gesloten op zondag, dit zou anders moeten zoals in andere toeristische steden het geval is.

Dit houdt tevens in dat de toerist maar tweeëntwintig euro uitgeeft in onze stad. Het laagst van alle toeristische steden in Nederland.

Ook de woonlasten stijgen gewoon weer verder, ondanks dat D66, Alette Hekker en VVD, Lennard Harpe, ons doen voorspiegelen. Tachtig jaar schuld!! Onze kinderen en achterkleinkinderen, zullen de dupe blijven de komende 80 jaar.

Vooruit, dan nog even de soap noemen. Het onderzoek naar de drie grote projecten:

Link Grashoff meldde nog dat Onafhankelijk Delft met goede alternatieven kwam, maar niet voor de plannen van het college stemde!!

Professoren, hebben inderdaad Onafhankelijk Delft gesteund in een alternatief plan. Dit plan kwam uit op snellere en betere oplossingen en vele miljoenen goedkoper!!

Deze professoren werden voor dom uit gemaakt. We hadden nu al over de Spoorsingel kunnen paraderen, helaas werd en wordt het geld nog steeds over de balk gegooid. Ook gunden zij ons de eer natuurlijk niet!!

Als wij de verhalen over de zorg voorbij zien komen en de mensen die ons benaderen met schrijnende verhalen en omstandigheden, waar wel voor vluchtelingen geld vrij gemaakt wordt, maar niet voor onze eigen inwoners, dan kunnen wij alleen maar concluderen dat harde werkers en mensen in de problemen, hier in deze stad gediscrimineerd worden.

Zoals bijvoorbeeld het woonvraagstuk, waarin vluchtelingen voorrang krijgen op onze vaste inwoners die al jaren op de wachtlijst staan voor een huis. Dit gaan wij niet pikken!

Daarom keuren wij deze programmabegroting af.

Martin Stoelinga