Geen bericht goed bericht? Nee!

Screenshot_20170220-082105In Delft wordt je als jongere met een beperking gediscrimineerd.

Ouders van een jongere in bovenstaande doelgroep, benaderden mij met het feit dat deze jongere graag iets om handen wilde hebben Hij zat de hele dag thuis te hangen. Zo gezegd zo gedaan en ik ging mee naar het jeugdloket..Gesproken met twee ambtenaren en er zou naar een mogelijkheid gekeken worden. Geheel vrijwillig!

Wat schetst mijn verbazing, de jongere kreeg een brief thuis dat hij niet op een afspraak was verschenen en nu gekort werd op zijn “uitkering”, 40 euro per maand. De ouders gingen hier tegenin, zonder resultaat. Nu blijkt echter dat de jongere in kwestie niet hoefde te werken.

Niemand bij de gemeente Delft kwam op het idee deze jongere naar Delft voor elkaar te sturen ivm een WIA Ook heel bijzonder!!!

Deze jongere voldoet aan alle criteria! Het inmiddels geplande intake gesprek heeft een wachttijd van 13 weken. Waarom moet dit dertien weken duren? Ik heb in de commissie sociaal domein om opheldering gevraagd, maar nog niets vernomen van de wethouder.

Blijkbaar profiteert de gemeente Delft hiervan #bezuinigen

Na verloop van tijd hoor je namelijk niets meer!

Zo gaat het (a) sociale team hier dus met mensen met een beperking om. Voor “vluchtelingen” wordt van alles georganiseerd.

Stuitend gewoon dit!

Jolanda Gaal