Dr. Schaepmanstraat Delft, renovatie of sloop


Voorafgaande aan de commissievergadering sociaal domein, was er een presentstie door meneer Baba van Woonbron.Dit, ivm de renovatie of sloop van de Dr. Schaepmanstraat in Delft. Hij was er duidelijk in, slopen!

Hij somde een aantal zaken op waarom het nodig was te slopen. De huizen zouden in slechte staat zijn en ook vol schimmel, dat slecht voor de gezondheid is.

Ik reageerde daar natuurlijk meteen op. Dit omdat, als deze inwoners al jaren in huizen wonen die slecht voor hun gezondheid is, dan had woonbron weleens een huurverlaging door mogen voeren ipv een huurverhoging.

Ik stelde dan ook voor om hier meteen werk van te gaan maken, door de bewoners.

Als de meerderheid van de bewoners zegt, er met plezier te wonen en dat de sociale contacten ook zo fijn zijn in de wijk, waarom dat toch slopen?

Ik ben iig van mening dat; wanneer er gerenoveerd gaat worden, de bewoners er onder dezelfde conditues in terug mogen..

Tenslotte zijn die huizen al tig keer betaald ook!

Daarnaast vind ik het raar dat het voornemen tot sloop is gebaseerd op een controle rapport uit 2003.

Wordt vervolgd

Jolanda Gaal

Woensdagvond 19.30 bijeenkomst met bewoners in het heilige land