Prostaatkanker bevolkingsonderzoek scheelt honderden doden per jaar

meest_voorkomende_kanker_2016_nederlandVolgens de laatste getallen van  IKNL kwam in 2016 bij mannen prostaatkanker het meest voor. En wel 11064.

Dat getal stijgt met de toegenomen levensverwachting. Bijna alle mannen krijgen, als ze maar oud genoeg worden, uiteindelijk prostaatkanker. Op dit moment overlijden jaarlijks ongeveer 2500 mannen hieraan.

Ondanks dat is er nu geen algemeen bevolkingsonderzoek zoals bij borst en darmkanker. recent is daar toch een kentering te zien.

Eerst dacht men dat een bevolkingsonderzoek risico bestond op onnodige behandeling en onnodige ongerustheid. Maar het zal wel honderden doden per jaar schelen.     

 

tabel_psa_waardeMet een PSA Prostaat Specifiek Antigeen bloedtest kan een indicatie voor de aanwezigheid van prostaatkanker gedaan worden.  De PSA waarde stijgt sowieso met de leeftijd.

Het is geen waterdichte voorspeller maar wel een erg eenvoudige. Wordt een verhoogde PSA waarde gevonden dan zijn verdere testen. Een vroeg ontdekte prostaatkanker is beter te behandelen. Het voorkomt dat er uitzaaiingen optreden.

ProstaatkankerDe Nederlands Vereniging voor Urologie adviseerde al in 2015 om vanaf je vijftigste een eerste PSA waarde te laten vaststellen.  In september jl verschenen twee grote screening studies in Europa en Amerika ERSPC en PLCO waarin een duidelijk bewijs werd geleverd dat een systematische screening voor prostaatkanker het overlijden aan prostaatkanker duidelijk verminderd.

Bijna elke 55 plusser kent wel iemand in zijn omgeving waar prostaatkanker is vastgesteld. Dit lijdt tot grote onrust. Volgens mijn huisarts komen dan ook 9 van de 10 mannen bij hem wegens deze reden om een PSA test vragen.

De helft van de 65 jarigen jarigen in 2016 zal 86 worden. De kans om 90 te worden is toegenomen tot 31 procent. Uit secties is gebleken dat van alle mannen tussen de 50 en 60 jaar, 10 tot 30% prostaatkanker heeft.

Ondanks dat prostaatkanker langzaam groeit, kan het wel uitzaaien. Meestal naar de botten en lymfeklieren. Dat kan voorkomen worden. Een bevolkingsonderzoek is een vrij eenvoudig middel. Laten we het gewoon doen. Het is een vrijwillig onderzoek. Laat prostaatkanker geen kans krijgen.

Martin Stoelinga

 


Motie: Landelijk (preventief) onderzoek naar prostaatkanker 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen, op 9 november 2017 ter bespreking van de programmabegroting 2018-2021

Constaterende dat:

• de gemeente Delft, hart heeft voor haar inwoners en stad

• in Delft, mannen getroffen worden door prostaatkanker

• dit een zeer agressieve kanker is

• mannen hier veelal aan overlijden

• dit in andere steden van ons land, ook het geval is

• landelijk preventief onderzoek, levens kan redden

Overwegende dat:

• preventief onderzoek, erger kan voorkomen

• Preventief onderzoek, levens kan redden

• dit vanaf 50 jaar, omdat op deze leeftijd al veel mannen getroffen worden door prostaatkanker

• voortijdige ontdekking, de gemeenschap geld kan besparen

• de gemeente Delft hierin naar andere gemeenten toe, het voortouw kan nemen, om onderzoek naar prostaatkanker onder landelijke aandacht te brengen

Verzoekt het college;

Een brief te doen uitgaan namens de gemeenteraad van Delft aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden opgeroepen om het onderwerp van landelijk preventief onderzoek naar prostaatkanker te agenderen voor bespreking in de Tweede Kamer.

en gaat over tot de orde van de dag

Martin Stoelinga