Geen categorie

Het Heiligste land

taart_heilige_landHet Heilige land blijft de gemoederen flink bezig houden.

Een nieuwe directeur voor Woonbron meneer Baba, wil met zijn nieuwe bezem flink schoonvegen.

Dat mensen die al jaren prettig wonen, verjaagd worden door zijn nieuwe “verdienmodel, interesseert hem geen snars. Het gaat gewoon keihard om de pegels!

Dakpannen zijn in geen jaren vervangen, maar wel lekker huur innen.

Als het er nou zo beschimmeld aan toe zou zijn, dan zouden deze mensen al jaren gecompenseerd moeten worden door huurverlaging. Maar niets van dit alles.

Schrijnender is dat de SP Delft blijkbaar zo asociaal is om over de hoofden van mensen in de narigheid, hen op te dragen dat er eerst met hen gecommuniceerd moet worden als het over aktie van anderen in het heilige land gaat. Wij dienen dezelfde meester in dit geval, dus samen sterk!

 

Onafhankelijk Delft is al jaren bezig om het Heilige Land te behouden voor de Delftenaren die er wonen, maar ook voor dagjesmensen en toeristen. Het is namelijk een stukje cultuur, cultureel erfgoed kun je het zeker noemen..Bewoners helpen daar elkaar nog, de sociale functie van buren is daar nog zo welkom en aanwezig.

Daarom: handen af van dit unieke stukje Delft

Onafhankelijk Delft komt zeker met een motie!

Jolanda Gaal