Sidder Stanislas

Sidder-project

Vier fantastische leerlingen van het Stanislas College Westplantsoen hebben Onafhankelijk Delft vertegenwoordigd in een simulatie van de Delftse gemeenteraad De ingediende motie om een geheel vuurwerkverbod tegen te gaan en in te zetten op onderzoek naar draagvlak voor een vuurwerkshow is door de meerderheid aangenomen. ‘Eerst maar eens bekijken of hier wel vraag naar is voordat we dit burgers opleggen’.

De leerlingen hadden zich goed voorbereid en hebben in de fractiekamer van Onafhankelijk Delft raadslid Jolanda Gaal en kandidaat raadslid Liedewei Timmermans allerlei slimme vragen gesteld. Tijdens de simulatie was ook aan inlevingsvermogen geen gebrek. Zo werd de manier van doen van onafhankelijk Delft in de werkelijke gemeenteraad goed nagebootst en hebben de leerlingen mooi en duidelijk gesproken.

Ondanks dat Groen Links als winnaar werd gekroond heeft Onafhankelijk Delft zich goed verweerd, en een pracht prestatie geleverd. Wij zijn trots!  
Liedewei Timmermans