Nu zeer veel klachten over Avalex in Hof van Delft

Burgers gooien hun restafval nu in dichtsbijzijnde containers. Ook rest afval in PMD dus. Dit leidt tot afkeur van de hele partij.
Burgers gooien hun restafval nu in dichtstbijzijnde containers. Ook rest afval in PMD dus. Dit leidt tot afkeur van de hele partij.

Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt.

Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: ‘Omgekeerd inzamelen’.

Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval.

Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken.

Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze.

Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.

Lees eerder: Eerste klachten over “omgekeerd” inzamelen Avalex