Waarom een stem op Onafhankelijk Delft?

groepsfotoBron Delft op Zondag 11 maart 2018

Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden, Onafhankelijk Delft belooft en maakt waar. Wij voeren uit wat we de burgers beloven en toezeggen.

De meeste partijen hebben een prachtig partijprogramma en er worden u in de verkiezingstijd mooie verhalen verteld en beloften gemaakt die niet waar gemaakt worden.

Deze woorden en beloften worden weer vergeten als u uw stem hebt uitgebracht. Onafhankelijk Delft doet wat zij u belooft, Onafhankelijk Delft staat klaar om de helaas veel te grote groep minder bedeelden in onze stad te helpen, daar waar nodig.

Door de decentralisatie hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen van het rijk. Waar zijn wij als lokale politiek dan allemaal verantwoordelijk voor? Heel veel burgers beseffen niet hoe belangrijk deze verkiezingen zijn.

U schrikt als u leest waar het allemaal om gaat, u wil toch niet dat onbekwame mensen, die niet begaan zijn met onze stad een beslissing nemen over uw buurt, uw veiligheid? Er worden beslissingen genomen over de gemeentebelasting, het huisvuil, de jeugdzorg, hoe de woningnood opheffen, de uitkeringen, de statushouders.

Allemaal heel belangrijke zaken die voor u, de burger van Delft, grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Wij willen serieus genomen worden en inspraak hebben in de besluiten die onze burgemeester en wethouders nemen voor de stad. Uw stem hebben wij hierbij nodig. U kan zorgen dat wij niet weggezet worden, met uw hulp geeft u ons een grotere stem.

Zo zal Onafhankelijk Delft pleiten voor een wethouder die de sport een warm hart toedraagt. De afgelopen 4 jaar is hier geen aandacht voor geweest. Er is grote nood bij veel sportverenigingen. Het onderhoud is ondermaats, kunstgrasvelden moeten aangelegd worden.

Als eerste in de Wippolder! Er moet er een volwaardig zwembad komen, schoolzwemmen moet terug in het leerrooster. Waterpolo en wedstrijdzwemmen moeten in ere gehouden worden. Onderhoud van verwaarloosde bijvoorbeeld voetbal- en tennisvelden zijn direct nodig. Gymzalen moeten gerenoveerd worden. Sport is belangrijk en stimulatie is onontbeerlijk. Er zijn bijna geen buurthuizen meer. Waar moeten de kinderen naar toe? Hier wil Onafhankelijk Delft zich hard voor maken.

De ouderenzorg is een grote zorg voor Onafhankelijk Delft. Het is een feit dat onze verzorgingsstaat ontmanteld is. De politiek is niet met een alternatief gekomen. Ouderen dienen zelf te zorgen voor een geschikte plek om te wonen. Dit is te gek voor woorden.

Het is per direct nodig om woon/zorgcomplexen te realiseren waar ouderen zelfstandig kunnen wonen zonder dat er direct sprake is van een verzorging/verpleegtehuis. Er dienen nieuwe woonconcepten ontworpen te worden om de nieuwe generatie senioren te huisvesten. Onafhankelijk Delft gaat hier zijn tanden inzetten.

Wij gaan ons inzetten voor een preventieve PSA-test. Door middel van deze test kan prostaatkanker in een vroeg stadium opgespoord worden. Wij gaan een pilot bevolkingsonderzoek promoten bij het Rijk opdat deze test standaard voor mannen boven de 55 in het basispakket opgenomen gaat worden.

Mooie woorden, maar geen mooie praatjes: want bij Onafhankelijk Delft vullen praatjes wel gaatjes. De landelijke politiek blijft beloven en komt niks na. Dit willen wij niet, wij willen gemeentepolitiek los van de landelijke politiek.

Daarom is het belangrijk lokaal te stemmen, stem voor uw stad, stem voor Delft. Stem voor Onafhankelijk Delft.

Kijk donderdagavond 15 maart naar NPO2. Om 23:20 uur kunt u zien en horen wat Onafhankelijk Delft doet voor de gewone Delftenaar in de serie Ons Belang. Wij komen in alle wijken en buurten, niet alleen in de binnenstad. Uw mening telt. Het is tijd voor verandering!!!!

Martin Stoelinga