Reactie Martin Stoelinga op het coalitieakkoord van GL/Stip/D66/PvdA/VVD

raadslid Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft_portret-72dpi_0131 Geachte voorzitter, leden van dit huis en belangstellende.

Het is gebruikelijk om na een afgeronde-en geslaagde- formatie van een nieuw college nog even stil te staan bij het proces. Dit keer wat uitgebreider dan voorheen.

We waren per slot van rekening maar liefst -en tegen Uw verwachting in-twee keer tafelgenoot en serieuze gesprekspartner van de informateurs. Toen wij de minimale rapportage van de eerste verkenning onder ogen kregen was het net of we uit de bibliotheek een heel ander boek hadden geleend.

Wel dezelfde titel , maar een heel ander verhaal. Was dit het verhaal van Marijke Vos… of eerder Lowieke de Vos, We lazen de fabeltjes krant. Zaken die wij hadden besproken werden minimaal vernoemd of zelfs selectief weggelaten.

Twee voorbeelden: Zo pleiten wij voor een – op korte termijn uitvoeren van een kwalitatief onderzoek naar het functioneren van de WMO in Delft. Waarom ? Omdat er tientallen Delftenaren van het kastje naar de muur gestuurd worden en vermorzeld raken door nutteloze bureaucratie.

Ten tweede voorzitter, wij sluiten onze ogen niet voor de excessen in de wijken die niet in de verlinkste en voor gewone burgers onbetaalbare grachtengordel liggen. De onveiligheid -of het gevoel daarvan- van vele Delftenaren mag niet onder het tapijt geschoven blijven.

Het Heilige Land kwam niet terug in het verhaal van Vos… net zoals het probleem van de verkamering… de oorzaak daarover later. Mijn analyse.. Vos kwam een vooropgezet formeel trucje doen en schreef het toe naar de vooropgezette uitkomst.

Delft moest en zou nu doorpakken naar een groot links collegeakkoord. Wij kregen de sticker van de anti-islam partij er weer op en klaar was Kees…of Rik ..Jesse of Frank.

Zo dacht deze ouwe Vos het even te kunnen regelen. Echter … boek Vos kon gelijk naar de prullebak D66 greep in ..

Voorzitter ..ik houd het kort. Het zal u duidelijk zijn dat wij zeker niet verrast

Waren door de uitkomst van het tweede ronde gesprek met Wim Bot en Guldemond.

Niemand schiet tenslotte in zijn eigen voet. Ons standpunt over de belangen club STIP – die vermomd als politieke partij hier louter eigenbelang predikt is een zelfmoordpil voor de formatie . Dat begrepen wij op op voorhand … Echter…………………..

Ons opnieuw labellen .. en daarmee niet serieus nemen is een uitkomst Van dit proces die bij ons ettert.

Deze stad is namelijk zoveel meer dan alleen een studentenstad of woonstad voor linksdragende. De uitslag van de verkiezingen wordt door Onafhankelijk Delft op nieuw te parkeren in de verste verten geen recht gedaan.

Wij hadden op basis van de verkiezingen in deze prachtstad bestuursverantwoordelijkheid willen ..kunnen en ..ja voorzitter moeten dragen.

Heel veel Delftenaren die misschien wat minder inkomen vergaren dan de sympathisanten op links worden ontkend in hun wonen en leven. Zij zijn de mensen waarvoor wij staan … En ik verzeker U -U vindt ons op u weg daar waar de belangen van deze gewone Delftenaar geschaad worden.

Gedoe met Avelex— U vind ons op u weg. Elitaire plannetjes met het Prinsenhof – wij liggen er voor!!

Dubbele standaard als het gaat om studenten douceurtjes wij gaan het aan de kaak stellen. Horeca idioterie met punten onzin, ..wij zullen de muziek maken.

Voorzitter , college Nog een ding

De gemeenteraad is geen speeltuin voor studenten of een vehikel om je CV op te pimpen. Bij het rouleren van STIPPERS zullen wij dan ook niet opstaan.

Martin Stoelinga fractievoorzitter Onafhankelijk Delft