Directeur Baba van Woonbron, gedraagt zich als een tiran

Onafhankelijk Delft is tegen de sloop van de historische witte huizen in het Heilige land. Dit dragen wij al jaren uit en niet zonder reden. Technische rapporten zijn niet van nu en uitgevoerd onder vreemde omstandigheden zoals: vocht meten in huizen die enige tijd leeg stonden. Dit is geen weergave van de werkelijkheid. Daarom, eerst een nieuw technisch rapport en betaald door Woonbron zelf.
Ook zijn miskleun als zouden de kozijnen rot zijn, De huizen hebben kunststof kozijnen!
Uit gesprekken met bewoners kunnen wij de conclusie trekken dat directeur Mohammed Baba, zich gedraagt als een dictator. Het onzalige plan om de huizen te slopen lijkt met een pennestreek van hem, gemaakt. Hij is niet vatbaar voor een sociaal gesprek met de bewoners of hoor en wederhoor. De klankbordgroep, mag nergens over praten.Tegen bewoners wordt gewoon gezegd dat het zijn besluit is en dat zij het hiermee moeten doen.
Er moeten nu maar eens spijkers met koppen worden geslagen en deze woningbouwvereniging laten weten, dat niet zij de baas zijn in deze stad, maar de inwoners en het door hen gekozen bestuur.
Dat de wethouder,mevrouw Schrederhof, met deze boodschap maar even bij hem langs gaat!
Jolanda Gaal