Geen categorie

Delftenaren eerst

20190312_204458
Het college heeft overleg met verschillende colleges in woningmarktregio Haaglanden.
Wij snappen dat het handig is, om eenduidige tekst en reglement te hebben echter, zoals wij in het verleden ook al gezegd hebben, zijn wij tegen het massale logge orgaan Haaglanden, wat betreft wonen.
Onze eigen authentieke Delftenaren, lopen meer en meer het risico om niet in hun eigen geboortestad, stad, woonruimte te vinden. Wij vinden dat wij toch zoveel mogelijk moeten zorgen, dat wij deze Delftenaren aan onze stad verbonden houden. Dit juist om deze authenticiteit voor onze stad te behouden. Kijk bijvoorbeeld naar sport en spel. Vele Delftenaren willen graag de traditie van de familie voortzetten en gaan naar dezelfde clubs.
Wij vinden en samen met ons onze achterban, dat wat er gebeurt op het gebied van woningtoewijzing dat het ontmoedigen van Delftenaren, prioriteit lijkt.
Er wordt zelfs gesproken van verdeel en heers strategie.
Studenten krijgen hier zowiezo heel veel hulp en voorrang. Ouders kopen panden op en onze jongeren hebben het nakijken. Maar ook wordt ingezet op expats, die voor het duurdere segment gaan.
Volgens onze achterban, wordt er voor de gewone “man”, weinig of niets gedaan.
Zij mogen in oude, slecht geisoleerde ellende blijven zitten, maar wel elk jaar de huurverhoging betalen, terwijl er aan hun woning niets verbeterd wordt.
Wij vinden het voorgelegde woningverdeelsysteem, helemaal niks!
Wie het langst ingeschreven staat moet het eerst aan de beurt komen, op urgenties na.
Over het stuk aan zich: het zal allemaal wel….
Er zijn weer ambtenaren druk aan bezig geweest, die hebben hun baan weer verdient, echter het hele Haaglanden gebeuren is wat ons betreft niks meer of minder, beleid om armere inwoners naar de randen van historische steden te “verhuizen”
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal