Antwoord staatssecretaris Blokhuis over bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker

Staatssecretaris Paul Blokhuis ChristenUnie
Staatssecretaris Paul Blokhuis, ChristenUnie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

[pdf-embedder url=”http://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2019/05/brief-paul-blokhuis-bevolkingsonderzoek-prostaatkanker.pdf” title=”brief paul blokhuis bevolkingsonderzoek prostaatkanker”]

Links in boven vermelde brief:
RIVM Criteria voor verantwoorde screening 02-11-2018
Gezondheidsraad PSA test voor vroege opsporing van prostaatkanker
Gezondheidsraad WBO: onderzoek naar screening op prostaatkanker 27-11-2018

Martin Stoelinga

[pdf-embedder url=”http://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2019/05/AchtergronddocumentPSA-testvoorvroegeopsporingvanprostaatkanker.pdf” title=”Achtergronddocument+PSA-test+voor+vroege+opsporing+van+prostaatkanker”]
[pdf-embedder url=”http://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2019/05/WBOOnderzoeknaarscreeningopprostaatkanker.pdf” title=”WBO+Onderzoek+naar+screening+op+prostaatkanker”]