Schriftelijk vragen

cropped-od_plat.jpg
Schriftelijke vragen van Onafhankelijk delft

Voetbal en tal van activiteiten in voormalig Delfia complex, waarom moest Delfia weg?

Moest er plaats gemaakt worden voor dure woningbouw?

Voetbalvereniging Delfia verkeerde ineens, na 110 jaar, in zwaar weer.

Tal van activiteiten die er plaats vonden, naast het voetbal, zoals:

Vier elftallen, line dancers 80 mensen, kaartclub 30 mensen en biljarters en nog tal van andere activiteiten.

Voorzitter van Delfia, Erwin de Graaf, heeft er alles aan gedaan om deze club en activiteiten te behouden voor de wijk.

De gemeente Delft onderhield het gras niet, zodoende leek het meer op Kampeergrond dan op een voetbalveld en nu:

Can I dream deed zijn intrede en dit juigde ik toe en werkte zelfs mee hieraan echter, gaandeweg kwam er meer in de publiciteit over de activiteiten aldaar.

Wat schertst mijn verbazing, deze activiteiten verschilden niet of nauwelijks van wat Delfia organiseerde.

Nu is mij ter ore gekomen dat er flink uitgepakt is met subsidie voor Can I dream, geaccoordeerd voormalig PvDA wethouder, Raymond Deprez.

Raymond Deprez, die op de dag van het voetbaltoernooi dat Can I Dream organiseerde, met de staart tussen de benen hem smeerde toen hij mij en burgemeester van Bijsterveldt in de gaten kreeg.

Wat wist hij toen dat wij niet wisten?

Hier gaan mijn schriftelijke vragen over:

.Was het college op de hoogte voor 4 april 2017, dat er ondanks dat Delfia niet weg wilde, er al een deal was met Can I Dream

.Hoeveel betaalde de gemeente aan de stichting voor het opvangen van de jeugd in de Buitenhof, aan subsidie

.Betaalde Can I Dream huur en of andere kosten onderhoud van het complex ten behoeve van de inwoners, zoals bijvoorbeeld maaien

.Was het verstandiger geweest om Delfia, deze activiteiten onder de hoede van Delfia te laten houden met dezelfde ondersteuning

.Het komt op mij over dat, Delfia weg moest, mond en daadkracht dood moest, op plaats te maken voor Can I dream. Is dit zo Het een en ander komt namelijk niet fris over

.Er is veel geld van de Delfts gemeenschapsgeld uitgegeven, mij is ter ore gekomen, 80.000 voor Can I dream, klopt dit

.Er is aan Delfia tussen de 300.000 en 340.000 betaald als oprotpremie. Waarom dan, terwijl zij gewoon samen hadden kunnen blijven, gezien Can I Dream er nu ook al twee jaar zit

.Wie, buiten de toenmalige wethouder, wist van dit handjeklap af

Zoals u ziet, vele vragen van Delftenaren en mij en daarom mijn verzoek om een nieuw Masterplan van de Sportraad, deze twee velden en verhard veldje, te gebruiken.

De wijze waarop dit gegaan is, komt mij niet als oprecht over en kom hier daarom zeker nog op terug.

Gaarne uw uitleg en eventueel tot in de raad.

Martin Stoelinga