Drie maanden duurde dit

Waarom doet het college er zo lang over, om de brief van Vestia, op het R.I.S. te krijgen?
Daar gaat mijn vraag aan wethouder Schrederhof over.
20190927_190735

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken_63/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurt_135137/1939754-college-van-b-en-w-brief-vestia-mbt-indische-buurtpdf_3987342.pdf