Privacy gegevens en horeca

Privacy van Delftenaren in de horeca is niet besteed aan onze gemeente

Onafhankelijk Delft heeft vragen gesteld naar aanleiding van de (bijzondere)persoonsgegevens die bij de horeca worden gevraagd en opgeslagen wanneer je wat gaat eten of drinken. Dit is geheel in lijn met wat er vanuit de Rijksoverheid aan de horeca wordt gevraagd.

Horeca eigenaren moeten bijvoorbeeld verplicht vragen aan de bezoekers, of zij gezond zijn, niet in aanraking zijn geweest met coronapatiënten naast andere persoonlijke gegevens als: naam, e-mail of telefoonnummer.

Echter is het zeer onduidelijk voor de horeca ondernemer, wat de bewaartermijnen zijn voor deze opgeslagen persoonsgegevens en hoe deze persoonsgegevens moeten worden behandeld.

De gemeente Delft ziet zichzelf geen rol spelen in de verduidelijking naar de horeca, zo wordt er gemeld.

‘Als gemeente hebben wij in het kader van de heropening van de horeca afspraken gemaakt met horecaondernemers over (extra) ruimte voor hun terrassen. De gemeente heeft echter geen rol in hoe de horeca de bedrijfsvoering inricht m.b.t. de ‘gezondheidscheck’ van bezoekers en dus ook niet in hoe de privacy hierbij wordt gewaarborgd. De check is een werkwijze uit het protocol dat Koninklijke Horeca Nederland heeft afgestemd met het Rijk, over het weer openen van de horeca. Dit omdat allerlei brancheverenigingen in protocollen de algemene regels van het RIVM hebben vertaald naar hun sector’.

Dat de horeca geen idee heeft hoe ze met de bewaartermijnen om moeten gaan van deze persoonsgegevens omdat er veel tegenstrijdige berichtgeving is maakt de gemeente Delft niets uit. Zo zou voor een contact onderzoek een redelijke bewaartermijn moeten worden gehanteerd, maar moeten persoonsgegevens ook niet langer dan nodig worden bewaard. Sommige bewaren de gegevens dan ook lang en andere gooien de gegevens na een dag in de prullenbak.

Onafhankelijk Delft roept de gemeente Delft op, de persoonsgegevens van bezoekers aan de horeca te beschermen en hiermee de horecaondernemer handvatten aan te reiken, teneinde een standpunt in te kunnen nemen zodat het voor iedereen duidelijk is en er geen willekeur dreigt. De gemeente Delft zou juist houvast kunnen bieden, in plaats van onze ondernemers te laten spartelen met de bescherming van onze persoonsgegevens.

Liedewei Timmermans