Boetes 1m50 regel

Geachte college, burgemeester,
Ons land is enorm getroffen door het Coronavirus.
Velen van ons hebben het leven gelaten zijn ziek geworden of op andere wijze getroffen.
Het heeft onze hele maatschappij op haar grondvesten doen schudden, op economisch gebied
maar ook op sociaal gebied.
Wij zijn beschadigd.
Mensen waren vooral in de beginperiode in shock en er werden ons allerlei nieuwe regels en
verordeningen opgelegd. Hier moesten wij allen enorm aan wennen.
Soms waren deze nieuwe regels moeilijk of niet te handhaven.
Dit was duidelijk te zien bij de diverse demonstraties en dan met name die op de Dam in het
bijzijn van burgemeester Halsema.
Hier kon gewoon niet gehandhaafd worden i.v.m de 1m50 regel, vanwege de enorme
opkomst.
Boetes, aangaande deze nieuwe 1m50 regel, konden hierdoor niet worden opgelegd.
Ik vind dit niet fair ten opzichte van anderen, die deze boetes wel opgelegd kregen.
Daarnaast, zo blijkt uit de getallen, dat het vooral jongeren zijn die deze boete hebben
gekregen.
Zij hebben nu hierdoor een strafblad! Dit kan hun kans op een baan aanzienlijk hinderen.
Ook bij aanvraag van een verklaring van goed gedrag, zou dit mee kunnen spelen.
Daarom mijn schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het RvO.
Ons land verkeerde in staat van shock op het moment dat de Coronacrisis uitbrak. De
genomen maatregelen, nieuwe regels en verordeningen, waren voor ons allen geheel nieuw.
•bent u het eens dat het meten met twee maten is, als de één wel een boete krijgt en de ander
niet voor hetzelfde vergrijp?
Zo nee, waarom niet?
•bent u het eens dat er, gegeven de omstandigheden bij de demonstraties niet eerlijk te
handhaven viel?
Zo nee, waarom niet?
•bent u het eens dat wij deze opgelegde boetes kwijt moeten schelden, tot een generaal pardon
moeten verzoeken?
Zo nee, waarom niet?
•bent u op de hoogte dat er ook niet gehandhaafd hoefde te worden, omdat men bang was
voor grote problemen?
Zo nee, waarom niet?
•bent u het eens dat wij deze 1m50 boetes als een generale repetitie zouden kunnen zien, als
een goede les en deze moeten seponeren?
Zo nee, waarom niet
•zou de burgemeester willen pleiten bij de minister, deze 1m50 boetes te seponeren, niet om
burgerlijke ongehoorzaamheid te stimuleren, maar om de eerlijkheid voorop te stellen omdat
het voor ons allen een zeer surrealistische tijd is?
Graag wissel ik met u van gedachten over dit onderwerp in de laatste commissievergadering
voor het zomerreces. Daarom verzoek ik u deze schriftelijke vragen te beantwoorden voor 16
juli 2020.
Hartelijke groet,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft