Statushouders voorrang op kwetsbare Nederlander

https://www.geenstijl.nl/5155184/amsterdam-statushouders-krijgen-woning-voorrang-op-nl-ers-met-medische-problemen/

Goededag
Graag de volgende vraag beantwoord:

In Amsterdam gaan statushouders nu voor op mensen met kwetsbare achtergrond. Dit komt doordat de gemeente niet in de juiste hoeveelheid huizen kan voorzien volgens de afspraken met het rijk. Kwetsbare mensen komen nu dus in de knel. De wachttijd duurt voor hen nog langer.
Heeft de gemeente Delft ditzelfde probleem: huizentekort statushouders, waardoor zij voorrang krijgen op een woning, omdat wij niet voldoende huizen aan statushouders hebben gegeven enz?
Hartelijk bedankt,
Jolanda Gaal