Nachtwerk, railsen slijpen.

Vannacht werden de railsen van tramlijn één en negentien geslepen.
Machtig mooi om te zien, harde werkers.
In de nacht gaat het werkzame leven gewoon door.