Begroting

Begroting 2021: blijven werken aan een betere stad Het college houdt de koers vast om Delft te versterken als een prettige, vitale en verbonden stad. Juist nu de coronacrisis leidt tot onzekerheid, kiest het college ervoor om te werken aan herstel. In de Programmabegroting 2021-2024 maakt Delft daarom een bedrag van € 10 miljoen vrij om in de komende jaren te investeren in prioriteiten voor de stad. Het college kiest ervoor om te blijven werken aan een stad waarin Delftenaren ook in de toekomst goed kunnen wonen, leven en ondernemen. Gericht op de doelen die het college in 2018 heeft vastgelegd in het bestuursprogramma ‘Voorbereid op de toekomst’. Waar nodig past het college wel het tempo aan om doelen te bereiken. Investeren en stimuleren In de begroting maakt het college geld vrij om Delft te versterken. Het geld hiervoor is beschikbaar door de verkoop van de aandelen Eneco. Ook wil Delft investeren samen met partners en andere overheden. Een van de prioriteiten is (techniek)onderwijs en economie. Het college reserveert € 2,7 miljoen, onder meer voor een vmbo/mbo-school en voor het opzetten van drie bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast steekt de gemeente € 1,4 miljoen extra in een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in de hele stad. Nog eens € 0,9 miljoen komt beschikbaar als bijdrage om initiatieven in de wijken te ondersteunen. Verder krijgen de energietransitie en de circulaire economie prioriteit. Er komt € 2,7 miljoen om hiervoor plannen uit te werken en initiatieven mogelijk te maken. Plannen die niet alleen ‘groen’ zijn, maar ook werkgelegenheid kunnen opleveren. De gemeente reserveert € 1,5 miljoen voor de mobiliteits- en parkeertransitie. Dit geld is bedoeld voor onder meer oplossingen voor fietsparkeren, ‘mobiliteitshubs’, verkeersveiligheid en om de kwaliteit van de directe woonomgeving te verbeteren. Tot slot komt er € 0,8 miljoen extra beschikbaar voor sport. Met dit geld kan er een gebiedsvisie komen voor de Brasserskade en kan een hockeyveld voor Ring Pass worden aangelegd. Woonlasten niet omhoog In 2021 gaan de woonlasten voor Delftenaren niet omhoog, behoudens een correctie voor inflatie (CPI: 1,7%). Het college stelt voor om de opbrengsten uit het zogenaamde woonlastenmandje te laten stijgen met gemiddeld 1,7%. Afzonderlijk stijgt de OZB met 1,7%, de afvalstoffenheffing met 3,1% en de rioolheffing met 0%. Financiële situatie verslechtert De begroting laat zien dat de financiële situatie van Delft wel verslechtert, net als in veel gemeenten. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo blijven de kosten in het sociaal domein stijgen en geeft het Rijk elk jaar te weinig geld voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog bij. Delft presenteert daarom een begroting die in 2021 nog niet sluit. Het college van burgemeester en wethouders ziet in 2024 weer mogelijkheden om de financiën structureel in evenwicht te krijgen. Het college brengt dit jaar in kaart welke mogelijkheden er zijn om de begroting eerder sluitend te krijgen. Extra geld van het Rijk Voor een gezonde begroting is het nodig dat het Rijk gemeenten extra geld geeft voor de uitgaven die noodzakelijk zijn. Delft blijft daar bij het Rijk op aandringen. De gemeente doet dit samen met omliggende gemeenten en in overleg met VNG en de provincie Zuid-Holland. Facebook Live Op vrijdag 2 oktober kunnen Delftenaren van 15.00 tot 16.00 uur meedoen aan een Facebook Live uitzending over de begroting. Wethouder Stephan Brandligt (Financiën) beantwoordt tijdens deze uitzending vragen en gaat in op reacties. Meer informatie op www.delft.nl/begroting”>Begroting 2021: blijven werken aan een betere stad Het college houdt de koers vast om Delft te versterken als een prettige, vitale en verbonden stad. Juist nu de coronacrisis leidt tot onzekerheid, kiest het college ervoor om te werken aan herstel. In de Programmabegroting 2021-2024 maakt Delft daarom een bedrag van € 10 miljoen vrij om in de komende jaren te investeren in prioriteiten voor de stad. Het college kiest ervoor om te blijven werken aan een stad waarin Delftenaren ook in de toekomst goed kunnen wonen, leven en ondernemen. Gericht op de doelen die het college in 2018 heeft vastgelegd in het bestuursprogramma ‘Voorbereid op de toekomst’. Waar nodig past het college wel het tempo aan om doelen te bereiken. Investeren en stimuleren In de begroting maakt het college geld vrij om Delft te versterken. Het geld hiervoor is beschikbaar door de verkoop van de aandelen Eneco. Ook wil Delft investeren samen met partners en andere overheden. Een van de prioriteiten is (techniek)onderwijs en economie. Het college reserveert € 2,7 miljoen, onder meer voor een vmbo/mbo-school en voor het opzetten van drie bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast steekt de gemeente € 1,4 miljoen extra in een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in de hele stad. Nog eens € 0,9 miljoen komt beschikbaar als bijdrage om initiatieven in de wijken te ondersteunen. Verder krijgen de energietransitie en de circulaire economie prioriteit. Er komt € 2,7 miljoen om hiervoor plannen uit te werken en initiatieven mogelijk te maken. Plannen die niet alleen ‘groen’ zijn, maar ook werkgelegenheid kunnen opleveren. De gemeente reserveert € 1,5 miljoen voor de mobiliteits- en parkeertransitie. Dit geld is bedoeld voor onder meer oplossingen voor fietsparkeren, ‘mobiliteitshubs’, verkeersveiligheid en om de kwaliteit van de directe woonomgeving te verbeteren. Tot slot komt er € 0,8 miljoen extra beschikbaar voor sport. Met dit geld kan er een gebiedsvisie komen voor de Brasserskade en kan een hockeyveld voor Ring Pass worden aangelegd. Woonlasten niet omhoog In 2021 gaan de woonlasten voor Delftenaren niet omhoog, behoudens een correctie voor inflatie (CPI: 1,7%). Het college stelt voor om de opbrengsten uit het zogenaamde woonlastenmandje te laten stijgen met gemiddeld 1,7%. Afzonderlijk stijgt de OZB met 1,7%, de afvalstoffenheffing met 3,1% en de rioolheffing met 0%. Financiële situatie verslechtert De begroting laat zien dat de financiële situatie van Delft wel verslechtert, net als in veel gemeenten. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo blijven de kosten in het sociaal domein stijgen en geeft het Rijk elk jaar te weinig geld voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog bij. Delft presenteert daarom een begroting die in 2021 nog niet sluit. Het college van burgemeester en wethouders ziet in 2024 weer mogelijkheden om de financiën structureel in evenwicht te krijgen. Het college brengt dit jaar in kaart welke mogelijkheden er zijn om de begroting eerder sluitend te krijgen. Extra geld van het Rijk Voor een gezonde begroting is het nodig dat het Rijk gemeenten extra geld geeft voor de uitgaven die noodzakelijk zijn. Delft blijft daar bij het Rijk op aandringen. De gemeente doet dit samen met omliggende gemeenten en in overleg met VNG en de provincie Zuid-Holland. Facebook Live Op vrijdag 2 oktober kunnen Delftenaren van 15.00 tot 16.00 uur meedoen aan een Facebook Live uitzending over de begroting. Wethouder Stephan Brandligt (Financiën) beantwoordt tijdens deze uitzending vragen en gaat in op reacties. Meer informatie op