Kennisgeving:

Van Sportraad van Delft± 2020 / 025

De gemeente Delft verzocht aan het bestuur van de Sportraad van Delft de onderstaande berichtgeving naar jullie toe te sturen.

Beste verenigingsbestuurder,

Op vrijdagavond 18 september is een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd specifiek voor een aantal veiligheidsregio’s, waaronder onze regio Haaglanden. De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Met dit bericht informeren wij u hierover.

Meldplicht voor samenkomsten

Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit is ook van toepassing op sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en ongeorganiseerde sport. De meldplicht geldt voor trainingen, de reguliere competitie, wedstrijden en toernooien als er meer dan 50 personen op het in één ruimte of op de buitenruimte van de vereniging aanwezig zijn. Wanneer u in totaal meer dan 50 aanwezige personen verwacht in één (buiten) ruimte (sporters, trainers en toeschouwers bij elkaar opgeteld, inclusief mensen onder de 18 jaar) is sprake van een ‘meldingsplichtige samenkomst’.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat kan in een keer voor een lange periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 heb ik elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”.

Toeschouwers

Het maximale aantal toeschouwers binnen of op het complex wordt met de nieuwe regels niet beperkt (tot 50 aanwezige personen). Dit blijft bij binnensporten maximaal 100 personen en buitensporten maximaal 250 personen. Wat er verandert, is dat voor samenkomsten van meer dan 50 personen een meldplicht geldt.

Melding indienen

U kunt de samenkomst melden door bijgevoegd formulier in te vullen. U moet het formulier minimaal 48 uur van te voren van de samenkomst indienen door het te uploaden via het contactformulier op de website van de gemeente Delft onder vermelding van ‘meldingsplichtige samenkomst’.

Kantine/gezelschappen

Naast de meldplicht voor samenkomsten, geldt een verbod op gezelschappen van meer van 50 mensen.

De kwestie van gezelschappen, in de aanwijzing begrensd op 50 personen, geldt niet tijdens het sporten. Dit zou alleen gelden als er teams zouden zijn van meer dan 50 personen (die er in geen enkele sport zijn), of als een groep van meer dan 50 personen met elkaar naar een fitnesscentrum zou gaan, wat niet vaak het geval zal zijn.

Het verbod op een gezelschap van meer dan 50 aanwezige personen is ook niet van toepassing op de gebruikelijke situatie in een kantine, de bezoekers van een kantine worden namelijk niet gezien als één gezelschap. Besloten feesten met meer dan 50 aanwezigen zijn echter niet toegestaan, omdat dit wel wordt gezien als één gezelschap. Verder geldt dat een sportkantine een eet- en drinkgelegenheid is. Dit betekent dat het gehele verenigingsterrein (waarvan de kantine onderdeel uitmaakt) vanaf 01.00 uur gesloten moet zijn en er vanaf 24.00 uur geen gasten meer mogen worden binnengelaten.

Overigens benadrukken we dat een sportvereniging ten allen tijden zelf verantwoordelijk blijft voor het naleven van de corona voorschriften in de kantine, ook wanneer u de kantine beschikbaar stelt aan iemand anders voor een bijeenkomst.

Protocol

De Delftse sport heeft de afgelopen maanden laten zien dat sporten in Delft veilig en verantwoord mogelijk is. Onze complimenten hiervoor!

Op verzoek van de Sportraad van Delft en haar leden stelt de gemeente op korte termijn een procesbegeleider aan om met (een vertegenwoordiging van) de Delftse sport te onderzoeken of en welke aanvullende eenduidige afspraken nodig zijn om veilig sporten binnen Delft te waarborgen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag? Stuur uw vraag dan naar sport@delft.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Sport

Gemeente Delft