Mysterie guest gaat niet door


Beste fractievoorzitters,

Vorige week donderdag 24 september jl. werd de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Delft verrast door het nieuws dat de gemeente Delft Mystery Guests in de horeca zou gaan in zetten om zo na 22.00 uur te kunnen controleren op naleving van de corona maatregelen.

Op vrijdag 25 september 2020 heeft KHN Delft haar standpunt hierover middels een brief aan u kenbaar gemaakt. N.a.v. deze brief heeft het college van B&W de KHN afdeling Delft uitgenodigd voor een overleg. Deze heeft op dinsdagochtend 29 september plaatsgevonden met burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Bas Vollebregt.

Met deze email willen wij u op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit overleg. Per mail omdat de actualiteiten ons alweer hebben ingehaald en we graag onze en uw energie in willen zetten voor wat er nú nodig is en niet meer voor iets dat was. Dit is ook de reden waarom deze mail niet via de griffie is verstuurd, maar direct aan alle fractievoorzitters.

De burgemeester heeft namelijk in het gesprek toegegeven op het vlak van communicatie steken te hebben laten vallen en KHN afdeling Delft heeft duidelijk kunnen maken dat de noodzaak van transparante communicatie in deze tijd nóg belangrijker is dan ooit. Er is naar elkaar uitgesproken dat we elkaar, juist nú, moeten opzoeken bij belangrijke besluitvorming en meningsverschillen. De KHN afdeling Delft heeft dit overleg ervaren als positief en heeft er vertrouwen in dat de goede samenwerking hiermee is hersteld.

Concreet heeft de burgemeester over de inzet van ‘mystery guests’ gezegd, dat gezien de nieuwe maatregelen die zijn ingegaan per 29/9/2020 deze voorlopig niet worden ingezet. Tevens heeft de burgemeester toegezegd een vervolg gesprek in te plannen met de KHN afdeling Delft waarin verder wordt gesproken over de invulling van controles na 22.00 uur, als BOA’s niet inzetbaar zijn vanwege CAO afspraken. Zo heeft de KHN afdeling Delft alsnog inspraak/adviserende rol op dit onderwerp.

KHN afdeling Delft heeft waardering voor het feit dat de burgemeester op zo’n korte termijn tijd heeft gemaakt om bovenstaande te bespreken en is blij met de uitkomsten van het gesprek. KHN Delft kijkt met vertrouwen naar de toekomst als het gaat om een transparante en goede samenwerking om deze crisis samen door te komen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van KHN afdeling Delft