Algemene Beschouwingen

Wij konden niet alles uitspreken ivm de tijd

Voorzitter
Laten wij onze tegenstellingen delen, maar niet uitspelen.
Niet in deze tijd. Laten wij nu samenwerken. Laten wij nu de stad laten zien dat wij in tijden van crisis en bittere noodzaak, een vuist maken. Een vuist tegen Corona, maar ook een groot applaus voor alle mensen, die helpen op elk niveau, om deze ellende het hoofd te bieden en er sterker uit te komen.

Goede avond voorzitter,
Na de kadernota in juni, één van de beleidsinstrumenten van de gemeenteraad en waar financiële kaders gesteld worden voor beleid en uitvoering, dan nu de algemene beschouwingen van Onafhankelijk Delft.
Voorzitter, onze mooie stad Delft is van en voor ons allemaal.
Wij gaan graag in op wat wij gedaan willen krijgen met het collectief inkomen van de gemeente Delft.
Na de afgelopen jaren van dikke ellende en torenhoge schulden, dan nu verlichting. Wij wilden net een zucht slaken en… daar is Corona.
Het vreselijke gedrogt, Covid 19 genaamd, zette alsnog een soort van sloophamer in de ideeën die er in de planning stonden om iets extra terug te doen voor inwoners van onze stad.
Jarenlang gingen zij gebukt onder loodzware bezuinigingen. Buurt en wijkcentra werden gesloten. Activiteiten wegbezuinigd en er werd gesneden in zorg (WMO) Helaas het is gedaan met de voorpret, de ideeën en de moties om iets extra te doen.
Het wordt weer gewoon ouderwets puinruimen en opnieuw..
Helaas, zijn wij dit gewend, dus aanpakken maar.
Laten wij iig de mensen in de horeca steunen.

Zagen wij met Argusogen, de opbrengst van Enecoaandelen, meteen uitgeven was niet onze eerste gedachte. Liever eerst schulden betalen en dan uitgeven.
Echter, als er besloten wordt tot uitgeven, dan willen wij ons niet onbetaamd laten en invulling geven om dit geld, of een deel van dit geld, te besteden. Besteden aan onze inwoners, aan iets voor allemaal. Dus niet aan alweer dure schilderijen of kunst voor het Prinsenhof aankopen of inhuren. Geen buitenkant werken of ander pracht en praal, maar meer iets voor de magen van Schraalhansjes en Grietjes.
Iets dat vult, iets dat mensen tevredenheid brengt en wellicht geluk, tegen eenzaamheid.
Een soort collectief kunstwerk voor de ziel. Nu nog klagen veel mensen, dat zij niet de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben.
De ouderen kunnen ons slecht bereiken en de jongeren blijken steeds vaker problemen te hebben en met jeugdzorg en politie te maken. Ten opzichte van het landelijk cijfer, scoort Delft best hoog.
Wij vragen ons af hoe dit toch komt?
Wij geven geld uit aan allerlei coaches, bureaus en initiatieven en toch loopt het steeds weer uit de hand. Delft support is tweemaal zo duur als andere aanbueders geworden.
De inzet moet niet zijn: praten en weer verder, maar toch harder aanpakken.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit kost ons onnodig veel geld en ook de irritatie onder Delftenaren loopt op.
Wanneer je in een Volkswijk woont, die ook nogeens dichtbevolkt is, dan baal je natuurlijk vreselijk wanneer jou wijk weer slecht in het nieuws komt.
Mensen die hier wonen willen ook dat het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Raddraaiers en lui die het constant verpesten voor anderen, daar moet op ingegrepen worden en keihard wat ons betreft. Bijv dmv verplichte cursussen en inzet in de wijk.
Wij willen dat ook de ouderen onder ons, zich veilig in hun wijk en op straat kunnen begeven. Velen durven met de schemer al niet meer de deur uit in een aantal wijken.
Goede verlichting en groenonderhoud kan al een stukje veiligheid brengen.
Ook een meer levendige wijk heeft onze voorkeur. Een wijk waar kleine winkeltjes of initiatieven een kans krijgen, zoals in de Buitenhof, met o.a. de Tuktuk, voor kleine versnaperingen.
De bewoners vonden dit een gezellig initiatief, dat mensen samen brengt en anderen op goede ideeën en dus een positief geluid.
Kwetsbare ouderen hebben onze bijzondere aandacht. Steeds weer keert deze discussie terug als wij hen vragen wat zij het meest vrezen: is het ziek of beroofd worden. Wij vinden dit echt schrijdend want eerder was het altijd de eenzaamheid en velen zijn nog niet bekend met internet, de zogenaamde digibeten. Zij dreigen in de netten van het web te komen en te vereenzamen. Nu door covid-19, corona, zijn ouderen nog eenzamer geworden. Alleen heeft zich nog een andere groep toegevoegd: de jongeren. Door de intelligente lockdown eerder en dan nu de dreigende herhaling, komen deze groepen extra in de knoop. En de wachtlijsten bij de GGZ lopen weer meer op. Hierdoor zullen helaas de kosten ook weer oplopen. Zo ook zien wij met grote ogen, hoeveel geld het steeds weer kost en steeds weer verhogen deze kosten. De jeugdzorgkosten rijzen de pan uit! Wij vinden echt dat deze portefeuille direct terug mag naar Den Haag. Wij krijgen gewoon dit kostenplaatje nooit meer rond. Alle keukentafelgesprekken, de één gezin en één op één hulpverlener en zorgverlener ten spijt, het lukt niet met het geld dat wij krijgen voor het sociaal domein. En ook de zorg komt niet altijd goed terecht. Niet de grootste monden meteen vullen, maar juist degenen die niet altijd maar klagen betrekken bij hulp. Wij zien graag een meer resultaatgerichte aanpak. Duurzaamheid hoort de norm te zijn.
Dan de renovatie en verbouwing van het Prinsenhof.
Zoals al kenbaar is gemaakt vinden wij het Prinsenhof ons mooiste Delftse sprookjespaleis. Wie hebben ooit besloten om dit prachtige stukje Delft voor altijd in de schaduw te zetten? Het is een grote schande dat dit gebeurd is. Het Prinsenhof behoeft aanpassing aan deze tijd. Dus goede toiletgroepen voor iedereen en twee liften, zodat als er een kapot is er nog een andere werkt. Deze dienen, uiteraard, toegankelijk te zijn voor scootmobiel- en andere gebruikers. Wij hopen dat de tuin in ere wordt hersteld en dat je er kunt genieten vinden wij prima, echter laat dit mooie Agathaplein geen drukteplein worden. Het is zo mooi, zo sereen, en een van de weinige stilteplekjes nog. Ook vinden wij dat we moeten sparen voor het erfgoedonderhoud zoals “sparen” voor de renovatie van de Oostpoort. De mooiste toegangspoort van Nederland gewoon in Delft. Al Jaren staat hij leeg en het gebouw wordt er niet beter op. Naar aanleiding van mijn gesprek met wethouder Bas Vollebregt, waarin ik verzocht om een bezichtiging, zei hij mij dat dit nu te gevaarlijk was. Dit bevreemde mij, waardoor ik gealarmeerd was. De vragen die ik heb gesteld over onder andere de bouwkundige staat en de onderhoudsagenda, heb ik inmiddels ontvangen. Wij hopen dat er ‘gespaard’ wordt voor dit mooie monument in onze stad. Deze oude toegang tot Delft mag wel wat meer respect behandeld worden en de aanpak om dit te doen zien wij graag tegemoet. Onze monumenten gaan ons aan het hart, zij behoren tot ons cultureel erfgoed. Het Rijk moet meehelpen, dus graag inzet hiervoor! Delft, het Venetië aan de Schie. Zo’n mooie stad, verdient dit!
Dan huisvestiging voorzitter, het hete hangijzer in onze stad. Starters in de knel, jongeren in de knel maar ook ouderen! Mooi dat het initiatiefvoorstel, met voorzet van de Christen Unie, unaniem is aangenomen. Een stap in de goede richting echter het blijft wel even een ding! Een groot ding! Studenten die klagen dat zij niet aan de bak komen in Delft. Wij zeggen, ga aan de rand wonen, daar worden nog wel successen geboekt en TU denk mee! Met het ov reizen is toch niet zo’n probleem?! Socializen geldt voor iedereen, het is lastig maar Delftse jongeren die hier al jaren wonen, worden ook de stad ‘uitgejaagd’ nergens is er plek voor hen of zij moeten ook bij hun ouders blijven wonen, wat nu ook al gebeurt. Wij vinden dat er in Delft al heel veel voor studenten wordt gedaan, veel meer dan voor de boven genoemde groep.
Laten wij het alsjeblieft sociaal houden, thuis wonen met je partner, bij je ouders is niet ideaal.
Er zijn inmiddels maatregelen genomen om één en ander aangaande studentenhuisvesting aan banden te leggen. Alleen vinden wij dit rijkelijk laat. Wat wij heel mooi vinden is dat er gebouwd gaat worden voor gemeenschappen, van mensen, die met meerdere mensen in een huis willen worden. Wanneer je ouder wordt of beperkt bent dan ben je niet alleen. Je kunt elkaar helpen en bijstaan of zelfs direct hulp bieden. Initiatieven als dit, kunnen twee kanten op werken en zelfs de druk op zorg verlichten. Dit geldt natuurlijk voor allerlei leeftijden die in een groep wonen! Kortom, nieuwe woonvormen dienen zich aan en wij juichen dit toe!

Een gezond lichaam kun je lang gezond houden door te sporten. Wandelen, al dan niet in de natuur, genieten van de stilte in buitengebieden maar ook hardlopen. De aangelegde banen hiervoor vonden wij eerst maar raar. Wij zagen er zelden mensen gebruik van maken. Alleen nu met Corona lijken ze wel drukker bezocht. Onze visie is hier dan ook op veranderd. Initiatieven die voor alle leeftijden bruikbaar zijn, hebben onze voorkeur, zoals een gezonde skatebaan! Een plek waar vele culturen en kunstenmakers samen komen.
Met het stijgende aantal inwoners, sporters maar ook i.v.m. de vergrijzing, zouden wij graag een heel nieuw sportpark zien en dan wel een met een buitenzwembad. Wij zijn nu druk met de gebiedsvisie, dus wij stellen dit zeker nog aan de orde. Omdat de zomers steeds warmer worden, zijn vele bewoners die opgesloten zitten in hun blokken dozen van glas, behoorlijk de klos. Velen hebben geen geld voor vakanties elders of mogelijkheden om verkoeling te zoeken. Woningbouwcoöperaties willen wel graag vangen, maar een zwembadje buiten dat is ongewenst. De plas in de Delftse Hout, juist altijd op de zomerse momenten met blauwalg, is een drama. Je wordt er ziek van, krijgt uitslag enz enz. Daarom voorzitter, willen wij zo graag een buitenzwembad.
De plas moet eigenlijk gewoon gebaggerd worden. Dit kost veel geld, toch willen wij dat deze plas aangepakt gaat worden, een haalbaarheidstest is gewenst want buitenrecreatie is schaars en deze moeten wij optimaal kunnen benutten.
Wat de energietransitie betreft RES (Regionale Energie Strategie), hou toch op met deze dure middelen op te leggen aan inwoners. Het lijkt wel of men bang is dat iemand hier een beetje spaarrekening heeft. Alles moet uit de zakken van de mensen. Zij worden op hoge kosten gejaagd! Zonnepanelen, warmtepomp, isolatie etc. Het kan niet op, bij sommigen klotst het geld tegen de plinten. Maar bij velen ook weer niet. Met name hen, die net een eigen huis kunnen behappen. Natuurlijk zijn wij ook voor het sparen van ons milieu en onze natuurlijke grondstoffen, maar alles op gepaste tijd! De rekening zomaar bij inwoners neerleggen, vinden wij niet ok. Daarnaast zijn het altijd de beter draagkrachtigen die de weg naar de subsidiepot weten. Wij zeggen gooi dit plan maar in de vriezer voor een poosje.

Armoede en schuldhulpverlening
De armoede neemt hand over hand toe mede door corona. Stille armoede wordt steeds zichtbaarder. De mensen doen hun deur niet meer open en de gordijnen blijven voor altijd dicht. De postbus puilt uit als blijk van afwezigheid. Deurwaarders komen al niet meer, die tellen gewoon op! Voorzitter, ook om deze Delftenaren gaat bij ons. Juist zij die overal naast vallen of dreigen te vallen. Nooit eens op vakantie, nooit eens er even uit. Geen pretje of verzetje. Geen nieuwe jas of schoen. Soms geen verf op de muur, geen vloerbedekking zelfs geen bed om in te slapen maar een matras op de grond. De voedselbank is hun vriend en een spontane aankoop, hun vijand. Vers voedsel en fruit ontbreekt vaak. Ook de kinderen zijn de dupe. De schulden nekken hen, zij worden letterlijk ziek, psychische en fysiek. Voorzitter om deze mensen, deze kwetsbaren, maken wij ons zorgen. Zij zijn jong en oud. Laten wij coulant zijn naar hen die echt buiten hun schuld in de ellende zitten. Een goed nieuw schuldsaneringsplan stemt ons blij, met instellingen, die daadwerkelijk helpen i.p.v. van de regen in de drup.

Parkeren in Delft. Waar gewoond, ondernomen, gewerkt, gesport, gewinkeld en gerecreëerd wordt, daar hebben wij parkeerplaatsen voor nodig. Wij zijn liever voor lekker fietsen dus deze gebruikspaden staan voor ons op nummer 2. De voetganger staat bij ons altijd op nummer 1, deze is zo onbeschermd. Met al deze verkeersbewegingen van en naar genoemde plekken, begeven we ons in de openbare ruimte. De ruimte is schaars. Veel mensen willen hun auto voor de deur parkeren. Ook diegenen die verder gezond van lijf en leden zijn. Maar met deze nieuwe parkeertransitie schieten ons toch een aantal zaken ons in het verkeerde keelgat. Er zijn wijken in de stad waar geen parkeerdruk wordt ervaren. En toch moeten ook die wijken mee gaan betalen voor het parkeren. Een soort collectieve schuld/boetedoening. Zo voelen inwoners dit, horen wij.
Onafhankelijk Delft ziet het meer als het uitmelken van inwoners. Hun kleine heilige kalfje ten spijt. Sommige inwoners kunnen zich namelijk net een autootje veroorloven en moeten straks verplicht parkeren in de parkeergarages, een vergunning aanschaffen. De rijkere Delftenaar heeft er misschien weinig last van, die bedenkt wel weer een modus #aftrekpost. Deze parkeertransitie vinden wij en onze achterban een ramp. Wat ons betreft mag een deel ervan zo de shredder in.

Feit blijft dat we een groot tekort hebben op onze begrotingsbalans. Dit baart ons zorgen, zeker omdat we minimaal, nog 450 miljoen schuld hebben bij de VNG.
Geen sluitende begroting geeft een boel onrust en is een slecht voorbeeld.

Onafhankelijk Delft