Motie gratis mondkapjes minima, wordt uitgevoerd

Vandaag ontving ik van inwoners uit Delft, het goede nieuws dat de motie: gratis mondkapjes voor de minima, nu wordt uitgevoerd. Zij ontvingen namelijk een storting hiervoor op hun rekening.
Ik wil wethouder Schrederhof hartelijk bedanken voor de snelle afwikkeling van deze motie.
Jolanda Gaal

De motie:

Goededag

Onafhankelijk Delft komt met de volgende actuele motie:
Gratis mondkapjes voor minima

De gemeenteraad van Delft bijeen op 1 oktober 2020,

Constaterende dat:

•minima in Delft zich geen mondkapjes kunnen veroorloven
•deze mondkapjes steeds vervangen moeten worden door nieuwe
•zij onvoldoende inkomen hebben om deze aan te schaffen
• zij hierdoor niet aan de regels, adviezen aangaande de openbare ruimte, kunnen voldoen
•zij hierdoor buitengesloten zijn van het bezoek aan die openbare ruimte

Overwegende dat:
Een ieder het recht heeft zich veilig te kunnen bewegen in de openbare ruimte

Verzoekt het college zorg te dragen dat minima gebruik kunnen maken van gratis mondkapjes, op diverse openbare lokaties

en gaat over tot de orde van de dag

Jolanda Gaal,
Onafhankelijk Delft