Moties, amendementen en toezeggingen

In de raadsvergadering van 1 oktober 2020 zijn de volgende
amendementen aangenomen:
Nr. lndiener(s) Amendement bij: Omschrijving: Cie.
7.1.A1 D66, STIP, I nitiatiefvoorstel Passende Woon- SDW
GL, VD Passende Woon- vormen voor Ouderen
vormen voor Ouderen
7.1.A2 CU, COA, lnitiatiefvoorstel Voorstel 12 van initiatief- SDW
PvdA, GL, Passende Woon- voorstel Passende
SD, GS, OD vormen voor Ouderen Woonvormen
8.5.A1 CDA,CU Rapport DRK DRK rapport SDW
Woningbouw Delft Woningbouw Delft 2017-
2017-2040 2040
In de raadsvergadering van 1 oktober 2020 zijn de volgende moties
aangenomen:
Nr. lndiener(s) Motie bij: Omschrijving: Cie.
8.1.1 COA, STIP, College van B&W- Aanpak minder RV
D66, CU afdoening motie 26 en bijplaatsingen afval
toezegging 19-22
Evaluatie ‘Grip op
Grondstoffen’
8.6.2 STIP, PvdA, College van B&W- Routekaart naar SDW
D66, GL, eindevaluatie onzelfstandige
CU, VVD studentenhuisvesting studentenhuisvesting
in goede banen
8.9.1 OD, GL, Actuele motie gratis Gratis mondkapjes voor SDW
CDA mondkapjes voor minima
minima
De aangenomen amendementen en de aangenomen moties zijn op het RIS
onder de raadsvergadering van 1 oktober 2020 te vinden

de raadsvergadering van 1 oktober 2020 zijn de volgende toezeggingen
genoteerd:
Nummer: Toezegging Omschrijving toezegging: Cie.
bij:
Tz College van B&W- Wethouder Brandligt zegt toe over de EFB
201001 actieplan Geluid reikwijdte van het onderwerp en het
(1) 2020-2022 actieplan Geluid 2020-2022 een
beeldvormende avond te organiseren
en met de uitkomsten van deze avond
aan de slag te gaan.
Tz College van B&W- Wethouder Huijsmans zegt toe in het R&V
201001 actieplan Geluid Mobiliteitsplan inzichtelijk te maken op
(2) 2020-2022 welke wegen in de stad de snelheid,
inclusief de maatregelen en de termijn,
kan worden verlaagd naar 30 kilometer
per uur.
Tz Rapport DRK Wethouder Schrederhof zegt toe te SDW
201001 onderzoek Woning- onderzoeken en in beeld te brengen
(3) bouw Delft 2017- wat in het middensegment ‘koop’ de
2040 + College van vraag is en wat in dit segment wordt
B&W- woonmonitor gebouwd.
2020
Tz College van B&W- Wethouder Schrederhof zegt toe met SDW
201001 eindevaluatie realistische termijnen naar de raad te
(4) studentenhuisvesting komen wanneer de schaarste in beeld
in goede banen kan worden gebracht.