Red de buurt Voorhof ll west

De actiegroep: Red de buurt laat van zich horen.
Zij willen het opsplitsen van eengezinswoningen tegengaan. Wij van Onafhankelijk Delft zijn het met hen eens. Ondanks dat wij als gemeente regels hebben gemaakt, trekken veel woningeigenaren, zich daar niets van aan. Illegaal splitsen is hier ook aan de orde in deze wijk.
Steeds meer woningen worden gesplitst.
Straten worden niet meer bewoond door gezinnen en de tuinen worden van steen om meerdere fietsen te plaatsen. Het groen verdwijnt. Bij de A.M. de Jonglaan, kun je dit al goed zien. Ik woonde er vlakbij, was altijd een prachtige groene parel in de wijk.
In de media lazen de bewoners dat er weer een vergunning was aangevraagd om te splitsen, de derde op rij in een rij van vier woningen. Deze komen straks niet ten goede meer van gezinnen, wat levendigheid in de wijk geeft. Ook zullen deze gesplitste woningen niet voor de armere inwoners zijn, maar voor expats bijvoorbeeld.
Bewoners kwamen erachter dat er in Delft helemaal geen regelgeving is over dit soort splitsing, wel om verkamering aan banden te leggen.
Onafhankelijk Delft vind dit heel vreemd.
Omze vragen aan de wethouder zijn dan ook:
Wethouder Schrederhof, wist u dit over die splitsing en zoja, waarom greep u niet in?
Volgens deze groep zijn er vele berichten naar de wethouder gestuurd maar bleef reactie og ingrijpen uit
Wij komen zeker met een motie!