Horeca onderneemt… 😪

Bij Locus Publicus worden maatregelen genomen.
Dit is ongelooflijk en ongekend!!
Onze stad wordt belaagd door tuig en zij roepen elkaar op via sociale media.
Wij wensen de burgemeester veel wijsheid in deze.