Motie van wantrouwen

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het agendapunt ā€œUitkomsten
haalbaarheidsstudie scholen Tanthof en vervolgprocesā€,
Constaterende dat:
– De gemeente Delft aan verschillende WOB verzoeken met betrekking tot de scholenschuif1,3, gedaan door
Delfste inwoners, niet heeft voldaan.
– De gemeente Delft ten aanzien van de participatie met betrekking tot de scholenschuif2
, beloftes niet is
nagekomen.
Overwegende dat:
– Het geconstateerde in strijd is met redelijke verwachtingen ten aanzien van openbaarheid van bestuur.
– De wethouders Schrederhof en Van der Woude verantwoordelijk zijn voor het dossier van de Scholenschuif
en daarmee verantwoordelijk worden gehouden voor het in redelijkheid voldoen aan de openbaarheid van
bestuur, met betrekking tot dit dossier.
– De wethouders Schrederhof en Van der Woude richting de raad de schijn proberen te wekken dat de
participatie van wijkbewoners in het dossier scholenschuif zorgvuldig is verlopen, en daarmee een onjuiste
voorstelling van zaken jegens de raad creƫren.
Besluit:
– Het vertrouwen in wethouders Schrederhof en Van der Woude op te zeggen.
Draagt het college op:
– De governance op het dossier Scholenschuif te evalueren en de raad een plan van aanpak toe te sturen om
deze governance te verbeteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Boris Duijff Jolanda Gaal
SP Delft Onafhankelijk