Het strooien/zout moet veel beter!

Goede morgen wethouder Huijsmans,

Wij krijgen enorm veel klachten over het strooibeleid.
Veel ouderen kunnen geen kant op, mensen met een beperking, idem dito.
Waarom wordt er niet gestrooid, beter gestrooid bij instellingen als voor bovengenoemde doelgroep en scholen. Het is in die straten, één groot rampgebied.
Boodschappen bestellen bijna onmogelijk ivm lange wachttijden van een week!!
Ook het bruggetje bij de Nieuwbouw Poptahof, dat enorm stijl is, wie verzint dit?, is haast onbegaanbaar voor voetgangers, rolstoelers etc
Er liep een man met zijn kind in een rolstoel, van een jaar of zes, hij kon niet meer voor of achteruit.

Beste wethouder, dit is echt een extreem koudefront geweest, maar het strooien moet echt beter kunnen en doelgerichter, denken wij.

Ja, Onafhankelijk Delft weet van het “inrijden” van strooisel/zout, maar mensen die het al lastig hebben en schoolgaande kinderen, moeten een gezonde in en uitgang hebben. Dit moet toch realiseerbaar zijn?

Graag zien wij in kaart gebracht waar deze plekken zich geconcentreerd bevinden (scholen, wijkcentra en instellingen waar mensen in groepen verblijven), zodat wij als gemeente ook inzicht hebben waar eventueel wat hulp naartoe kan. #samensterk

Nu er straks alleen maar vervuilde sneeuw overblijft, wat wordt hiermee gedaan?
Dit is vol met verontreiniging, milieu ellende
Wellicht is het ook een idee om op voorhand te strooien curatief strooien, op de minder doorgaande wegen?

Verder vinden wij dat Delftenaren moeten worden opgeroepen om hun eigen stoep schoon te maken en desnoods, zo mogelijk, ook van een buur die dit niet kan.
Reclamespotje op sociale media bijvoorbeeld.
Wij van Onafhankelijk Delft, helpen, denken, graag mee. 👍💙

Groeten
Jolanda Gaal