De dag van: de grote Rekendag

OnafhankelijkDelft start weer met de dag van…
Vandaag: de grote Rekendag

Onze mooie stad Delft, alweer in zwaar weer.
Voor ons ligt het herstelplan Delft van het college van Delft.
Eigenlijk, grof gezegd, waar halen wij het geld weg om de begroting van 2024, structureel, sluitend te krijgen.

Voorafgaande willen wij van Onafhankelijk Delft, nog wel even gezegd hebben, dat er voor het reces nog even werd besloten dat er 650.000 euro naar Filmhuis Lumen werd uitgedeeld, ook door Hart voor Delft, de grootste stadspartij notabene. Maar goed, dit is voor hun verantwoording.
Ook werd voor Filmhuis Lumen 1.2 miljoen hypotheek toegezegd.
Het college kan ons niet wijsmaken dat zij toen al niet wisten dat de stad in zwaar weer zat. Wij voelen ons hierdoor bedonderd. Het Filmhuis is toch meer voor een elitair gezelschap, althans, de meesten van onze achterban weet niet eens dat het bestaat.
Dit gaat wel van gemeenschapsgeld.

Wij staan, inmiddels, onder curatele van het Rijk.
Wij begrijpen niet dat de wethouders niet zuiniger aan gedaan hebben, na het debakel van Spoorzone en het HNK,
waardoor onze stad met ruim achthonderdvijftig miljoen schuld werd opgezadeld.

Ook nu heeft de controlerende taak van de raad, duidelijk gefaald. Wij vinden dat Wij van Onafhankelijk Delft vinden, voor het lapje zijn gehouden door het college.

In ieder geval hebben wij al eerder gezegd dat de financiële druk op het sociaal domein, enorm is en dit zal eerder stijgen dan dalen.
Zeker nu met Covid19, vrezen wij dat er nog meer druk op dit domein zal komen.
Wij wijten het grote tekort in dit domein, voor een groot deel aan het Rijk.
Het Rijk heeft ons de Jeugdzorg in de maag gesplitst, zonder toereikend budget.
Dit is onstaan bij de decentralisatie van 2015.
Daarom kunnen wij wethouder Brandligt, niet alles aanrekenen wat de schuld betreft.

Delft, een stad met grote uitdagingen.
Ja dat is het zeker!
Eerder had Delft drie wethouders, maar omdat er grote projecten werden gestart in de stad, moesten er wethouders bij komen. Echter, nu deze enorme projecten voorbij zijn, mag het wel wat minder wat ons betreft.
Wij moeten allemaal de broekriem aanhalen, dus waarom het college niet?
Dit zou al een mooie structurele besparing zijn. Wij denken na over een motie.
Het heeft ook niets te maken met of je links of rechts bent, maar met linksom of rechtsom, bezuinigen moeten wij!

Delft heeft nieuwe inkomsten nodig, inkomsten in de vorm van bedrijven die willen investeren en/of zich hier willen vestigen en ook bijbehorende woningen die gebouwd moeten worden.
Nieuwe inzichten zijn prettiger dan te moeten bezuingen.
Delft gokt op rijkere nieuwe inwoners, maar voorlopig zijn wij al jaren een arme stad en ook keuzes uit het verleden, zijn hier debet aan.
Natuurlijk dienen wij realistisch en zorgvuldig te bezuinigen, maar telkens weer, als wij deze raad zien, zien wij leuke initiatiefjes voorbij komen zoals een regenboog brug, een artikel1 kunstwerk. Laten wij hier onmiddellijk mee ophouden! Uit welk potje deze uitgaven ook komen.
Het Nieuw Delft wordt aan alle kanten top in orde gemaakt en dit is mooi te zien. Maar wanneer je naar andere delen in Delft kijkt, zie je veel onveiligheid en vrouwonvriendelijke plekken. Betonnen blokken, zonder enige vorm van gezelligheid of een schoon straatbeeld.
Wij vragen ons af voorzitter, hoe je daar lekker rustig kunt leven in jou centrumbubbel en eerste ring, als je weet dat over grote delen van jouw stad al jaren gesproken wordt van herstel in die wijken, maar het er nooit van blijkt te komen.

Wij hebben inmiddels de Enecoaandelen verkocht en een behoorlijk som geld mogen ontvangen.
Een machtig mooi bedrag aan gemeenschapsgeld. Dus geld, te besteden aan belang voor alle inwoners.
Wethouder Brandligt gaat maar door over het klimaatakkoord. Wat ons betreft, mag het overgrote deel van de energietransitie in de vriezer. Zeker nu de EU meldt dat gas een duurzaam product is, moeten wij wel even lachen.
Hou op met deze onzin nu in deze stad met zoveel schulden. Eerst puinruimen en dan nieuwe zaken aan de orde stellen, lijkt ons.
De kritiek op het klimaatakkoord wordt ook steeds luider.
Het gaat altijd over gemeenschapsgeld en hoe fijn zou het kunnen zijn als wij van deze schuld afkomen en weer kunnen investeren in sport en activiteiten. Dit komt ten goede van de gezondheid van alle Delftenaren…
Maarja, sport is hier al jaren een ondergeschoven kind en wij van Onafhankelijk Delft, zijn zeer benieuwd hoe het met de sportclubs gaat?
Met name deze in het Kerkpoldergebied.
Je zou bijna denken dat zij onderworpen zijn aan een soort van uitserfbeleid, zodat zij plaats kunnen maken voor dure woningen.

Zoals lezers wel zullen merken is de fun eruit, maar niet de fut!!
Niets kan meer en mag meer en de vooruitzichten sneu…bezuinigen is het toverwoord Het was inn2014 de slogan van Onafhankelijk Delft, bezuiniguh, bezuiniguh…op zijn Haags, dat wel!
Maar zoals wij al noemden, de fut is er niet uit!
Bij de pakken neerzitten geen optie!
Wij vinden dat alle subsidies met een luizenkam bekeken moeten worden.
Wij lezen, stimuleringssubsidies. Waarom krijgen mensen structureel stimuleringssubsidies vragen wij ons af?
Ook dure bloemenkosten, hoe mooi ook, het kan goedkoper. Wij hebben zat bloemisten in zwaar weer in Delft.

Naast dit alles vinden wij het heel goed dat wij ook de hand in eigen boezem steken door het ambtenarenapparaat aan te pakken. Wij vinden echter wel, dat Delftenaren zoveel mogelijk ontzien dienen te worden. Bij de externe, ingehuurde ambtenaren, valt nog wel wat winst te behalen zo denken wij en dan kunnen wij iig niet meer de schuld op hen afschuiven.

In het verleden en nog niet zo lang geleden hadden wij vele grote bedrijven in onze stad
Deze zijn veelal allemaal vertrokken.
De belasting werd hier ook zo hoog, de hoogste van heel Nederland, zodat bedrijven de kuierlatten namen. Wij lieten hen gaan met alle gevolgen van dien en de kringloop van het leven doorbrekend.

De nieuwe visie, Delft kennisstad, machtig mooi en ook trots op echter hebben wij hier ook nog “gewone” inwoners met dito baan hier of forens.
Zij hebben veelal, geen groot kennisstad inkomen en hun kinderen meestal ook niet. Deze mensen betalen net zo goed belasting in deze stad en hebben dezelfde plichten, maar ook rechten.
Deze mensen worden keihard geraakt in hun portemonnee. Het afval wordt duurder, parkeertransitie is ingevoerd voor een deel van de wijken en zij leven tussen ratten en het afval ligt verspreid. Zij wonen niet in de mooie opgeknapte buurten en wijken, maar betalen wel mee.
Hun kinderen kunnen niet terecht voor woonruimte in onze stad, de stad waar zij geboren zijn. Zij voelen het als worden zij de stad uitgejaagd, op zoek naar woonruimte en goedkopere heffingen.
Het lijkt wel of er een strategie achter zit Een soort ramkoers, meer een rampkoers voor hen.
Zij moeten plaatsmaken voor de mens met de beter gevulde beurs, voor o.a. expats.
Wij zijn zeker niet tegen duurdere woningen en mensen die deze kunnen betalen, maar starters hebben hier geen enkele kans.
De Jeugdzorg wordt steeds zwaarder belast. Jongeren die langer thuis moeten blijven omdat er voor hen geen woonruimte beschikbaar is, raken gefrustreerd en gaan rottigheid uithalen. Ook dit hoort bij deze problematiek.
Daarnaast willen wij van Onafhankelijk Delft wel even zeggen dat omdat de Jeugdzorg steeds zwaarder belast wordt en het ons als gemeenschap steeds meer geld kost, wij ons afvragen of er ouders zijn die hun kinderen blijkbaar, slecht of niet opvoeden. Wat is hier aan de hand?
Waarom gaan wij niet harder aanpakken via onze sociale partners?
Het is namelijk elk jaar hetzelfde liedje, een structureel probleem.
Ook vrouwen en kindermishandeling is weer toegenomen, de toedracht zal best met Covid19 en de maatregelen te maken hebben, maar daarom wel drastischer maatregelen nemen dan.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn om te zeggen dat wij de stadsschuld maar van de Enecogelden moeten betalen, deze hadden wij anders ook niet gehad echter wij vinden dat het college wel verantwoording moet nemen.
De stad moet gered.
De bevolking van Delft wil weer gewoon kunnen ademhalen en elkaar op straat niet schuin aan kijken.

Wij zijn echt tegen de woekerprijzen op afvalheffing. Gelukkig dienden wij met het CDA, een amendement mee in, om de schade voor onze inwoners, enigszins te beperken.

Evenzo geldt dit voor de parkeertranaisitie en dan met name nu voor de Indische buurt. Daar wordt, zo horen wij van de meeste mensen, helemaal geen parkeerdruk ervaren.
Dit zou wethouder Huijsmans kunnen onderzoeken alvorens dit betaald parkeren in te voeren per mei.

Laten wij ook stoppen met de extreme aanpak van het Prinsenhof en omgeving, laten wij het hoognodige doen, het dak o.a.

Dan komen wij bij de sluiting van de Border.
Dit doet ons toch wel fronzen hoor!
In het Tanthof is helemaal niets voor jongeren. Er is al druk in deze wijk wat relletjes betreft.
Laten wij hier nu echt eens goed naar kijken want wij hebben grote zorgen als dit weg moet.
Laten wij onze contacten, partners aanwenden om hier orde op zaken te stellen.
Tenslotte willen wij wel zeggen, dat wij vinden dat het bij de Sranti behoorlijk is misgegaan en dit heeft de gemeente Delft ook een paar ton gekost, terwijl dit ook maar is aan laten modderen zonder tijdig ingrijpen, zoals Onafhankelijk Delft had verzocht.

Dan het DOK
Voor ons echt het hete hangijzer.
Hoe bestaat het dat wij een instituut als het DOK, zo zwaar gaan aanpakken?
Hoe bestaat het dat je vind dat Delft het predikt Kennisstad verdient en hierop zwaar inzet als je daar, waar de kennis gehaald kan worden, jong geleerd, oud gedaan, hier een spreekwoordelijk nier verwijderd? Er valt mee te leven, maar wel levenslang medicijnen.
Natuurlijk kan het DOK best kijken of zij hun kennis kunnen uitdragen en zodoende extra inkomsten genereren.
Wij kunnen hen wellicht hierbij helpen.
Als laatste willen wij echt zeggen:

Delft Kennisstad met grove bezuiniging op kennisoverdracht.
Als dit gebeurt, zijn wij het lachertje van het land.

Wij vinden in de subsidiereeksen zat financiële toekenningen, waar wij een groot deel van de financiële problemen mee op kunnen lossen.

Rekenen is een kunst, Sinterklaas spelen niet.

Jolanda Gaal
Fractievoorzitter
Onafhankelijk Delft