Steeds minder draagvlak voor regels Corona, terrassen open.

Beste burgemeester, beste Marja,

Burgemeester Femke Halsema, burgemeester Aboutaleb en een aantal andere burgemeesters, pleiten ervoor om de terrassen open te stellen.
De horeca zit het water tot ver over de lippen en dus in de ellende.
Onafhankelijk Delft is heel benieuwd wat u hiervan vind en of u ook bereid bent om hierover een bericht uit te brengen net zoals andere burgemeesters hebben gedaan? Ofwel:
Bent u bereid om in gesprek met de veiligheidsregio, voor het open doen van terrassen te zijn?

Groeten,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft