Beantwoording, vraag over Treurwilg nabij Oostpoort

Beste Jolanda,

Hierbij ontvang je de beantwoording van je technische vraag over de omgevallen treurwilg bij de Oostpoort. Wij waren net als jij ook erg geschrokken van het feit dat deze markante boom is omgewaaid. Te meer omdat bij de laatste reguliere boominspectie geen gebreken bij deze boom zijn geconstateerd.

Na het omwaaien van de boom heeft onze bomenspecialist de boom bekeken. Hij geeft aan dat de boom is bezweken door houtrot, van binnenuit de boom. Op onderstaande foto’s van de afgebroken boom en een stuk uitgebroken hout is goed te zien dat de stam bij het breekpunt sterk is verzwakt door de rotting. Aan de buitenrand van de stam zit nog wat gezond hout waardoor de rotting niet vanaf de buitenkant zichtbaar was. Deze houtrot komt waarschijnlijk voort uit een oudere beschadiging (bijv. afgebroken tak bij storm). Een schimmel heeft de boom via deze beschadiging langzaam verder aangetast.

Daarnaast speelt ook mee dat treurwilgen relatief snelgroeiende bomen zijn, met een zachte houtstructuur en daardoor gevoelig voor takbreuk. Ook als de boom verder geen gebreken heeft.

In het nieuwe plantseizoen zal een nieuwe boom worden geplaatst op deze iconische plek.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Groeten,