De strijd aanbinden met rattenplaag

#rattenoverlast
Zie je ze, meldt het bij de gemeente of ons!

Wij krijgen echt veel berichten over ratten in Delft. Vooral uit de Voorhof l en ll.
Bij het Lodewijk van Deysselhof lopen zij tussen de spelende kinderen.
Onafhankelijk Delft zou graag zien dat de, Gemeente Delft , de woningbouwverenigingen aanspoort, de bewoners beter te informeren.
Aan de Schubertlaan, lagen van de week, gewoon zeven broden beneden aan de flat.
Dit kan zo niet doorgaan.
Ratten brengen ziekten mee.
Wij hebben al genoeg ellende met het Covid 19.
Wij gaan een motie indienen om de rattenoverlast goed aan te pakken.
Aan de Jan Campertlaan staan knaagdier vangdozen voor de flats. Wij vinden dit gevaarlijk ivm spelende kinderen.
Er moet een gedegen oplossing komen.
Een meldpunt rattenoverlast hebben wij wel bij de gemeente Delft het ook echt melden, zou al een stap in de goede richting zijn. Zodoende kan iig in kaart gebracht worden, hoe het ervoor staat.
Wij gaan zelf op onderzoek uit, welke bedrijven duurzaam en veilig zijn.
In meerdere gemeenten is deze ellende aan de orde.
Samenwerken, om niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden, is wellicht handig.
Het zwerfvuil en het dumpen van afval, werkt ook ratten in de hand.

Onafhankelijk Delft
Filmpje:Derk