Mest, kunstmest en aanverwanten gebruik

Goededag,
Wij willen graag weten wat de gemeente Delft gebruikt aan mest om bomen en planten van voeding te voorzien.
Gebruikt de gemeente overal dezelfde mest, dus in perken en bomen in de binnenstad en de wijken? Of gebruiken wij in buitengebieden andere mest?
Gebruikt de gemeente Delft kunstmest?
Wat voor soort mest is dit, welke stoffen zitten hierin?
Gebruikt de gemeente Delft biologische mest?
Zitten er middelen in kunstmest, biologische mest, welke de gemeente gebruikt, die schadelijk kunnen zijn voor mens en of dier?
Dit, wanneer dit bijvoorbeeld bij inademing of via de mond binnen komt?

Dan een specifieke vraag.
Wij hebben van buurtbewoners vernomen dat er bij de binnentuin aan het Doelenplein, bemest is.
Met welk middel is hier bemest en kan dit gevaarlijk zijn voor mens en of dier, bij inname of inademing?

Groeten,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft